WBA-forecast

Publicatie datum 23 januari 2015

Op 19 december 2014 hebben we u geïnformeerd over de nieuwe restitutieregelingen per 1 januari 2015 voor levering en storingen voor WBA, WEAS, DWDM, SDH en Dark Fiber. Hierbij vergoeden we u proactief eventuele boetebedragen bij overschrijding van afgesproken termijnen voor levering en storingsopheffing. U hoeft hiervoor zelf dus geen verzoek meer in te dienen. Bent u afnemer van WBA en wilt u gebruikmaken en optimaal profiteren van deze regeling dan hebben we uw hulp nodig. Wij vragen uw medewerking door maandelijks een forecast af te geven van uw verwachte WBA-orders. Een goede forecast draagt ook bij aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoe werkt het?

U vult het forecastformulier voor WBA in. Deze vindt u op onze website bij de productinformatie van WBA. Hierin staat verder uitgelegd hoe het werkt. Ook vindt u daar een voorbeeld. Het aantal WBA-orders dat u de afgelopen maanden hebt ingelegd, kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de forecast voor de komende maanden.

Tijdens het KPI-overleg bespreekt uw service level manager met u het resultaat van de restitutieregelingen voor WBA, WEAS, DWDM, SDH en Dark Fiber. Dit betreft zowel het aantal als de kwaliteit van de leveringen en storingen. Het verschil tussen forecast en orderinleg mag maximaal 15% zijn. Bij een groter verschil geldt de restitutieregeling bij overschrijding van levertijden en storingsduur niet. Voor WEAS, DWDM, SDH en Dark Fiber hoeft u geen forecast in te leveren.