WBA-tarief voor buitenringen verlaagd

Publicatie datum 14 juni 2013

Naar aanleiding van het marktbesluit ULL van OPTA (OPTA/AM/2011/202886) heeft KPN per 1 april 2012 voor WBA het tarief voor de buitenringen verhoogd. KPN is hiertegen in beroep gegaan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft op 25 april 2013 uitgesproken in het voordeel van KPN. KPN verlaagt hierop het tarief voor WBA Buitenringen met terugwerkende kracht tot 1 april 2012.

De uitspraak van het CBb over het ULL-besluit heeft voor WBA over SDF alleen betrekking op de waarderingsgrondslag voor ongereguleerde kosten behorend tot het vaste netwerk van KPN (ook wel kostenelement B) die moeten worden meegenomen in de ND‑5 toets.

U vindt het tarief in Annex 4 van WBA-dienstverlening.