Wholesale schaft voor WLR twee kortingsregelingen af en voegt een amendement toe

Publicatie datum 1 juni 2012

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie per 1 mei 2012 voert KPN Wholesale de volgende wijzigingen door:

1. KPN Wholesale schaft twee bestaande kortingen af, mede gelet op het verbod op tariefdifferentiatie dat is opgelegd door OPTA

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie per 1 mei 2012  en het daarin opgenomen verbod op tariefdifferentiatie heeft KPN besloten om twee kortingen, zoals nu opgenomen in de tariff schedule, af te schaffen per 2 augustus 2012. Het gaat om de huidige korting die gegeven wordt op de Vergoeding voor Eens (VVE) voor WLR NLS ISDN 15/20/30 en de Premium Service staffelkorting. KPN heeft geconstateerd dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze kortingen en kiest er derhalve voor om deze regelingen per 2 augustus 2012 af te schaffen.

2. KPN Wholesale voegt een amendement toe op de Raamovereenkomst WLR

KPN wenst de Raamovereenkomst voor de levering van de dienst Wholesale Line Rental versie 2.04 van 1 september 2009, zoals die thans gepubliceerd staat op de Wholesale website van KPN (hierna: "de Raamovereenkomst WLR") aan te passen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2 van de Raamovereenkomst WLR zullen de volgende wijzigingen per 2 augustus 2012 onderdeel worden van de met u gesloten Raamovereenkomst WLR:

  • Overweging iii. van de Raamovereenkomst WLR komt als volgt te luiden:

"De WLR dienst wordt door KPN aangeboden aan marktpartijen, uitsluitend om te voldoen aan het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 19 december 2008 en aan het implementatiebesluit WLR hoogcapacitair van OPTA van 25 juni 2009, alsmede aan de (Marktanalyse)besluiten (Vaste Telefonie) van OPTA die daarop volgen".

  • Artikel 9.6 van de Raamovereenkomst WLR komt als volgt te luiden:

"KPN is gerechtigd de Raamovereenkomst eenzijdig te wijzigen, indien de uitkomst van de door haar ingediende rechtsmiddelen tegen het Martkanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 19 december 2008 en/of het implementatiebesluit WLR hoogcapacitair van OPTA van 25 juni 2009, alsmede (Marktanalyse)besluiten (Vaste Telefonie) van OPTA die daarop volgen daartoe aanleiding geven".

  • Artikel 9.5 van de Raamovereenkomst WLR luidende:

"Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 van deze Raamovereenkomst, zullen tariefswijzigingen ingaan op de eerste dag van ieder kwartaal", komt te vervallen.

Bovengenoemde wijzigingen zullen in een Amendement op de Raamovereenkomst WLR worden verwerkt welke op 2 augustus 2012 zal worden gepubliceerd op de Wholesale website van KPN.