Wijziging tarieven gespreksafgifte per 1 augustus 2012

Publicatie datum 27 juli 2012

KPN heeft kennis genomen van het op 2 juli 2012 door OPTA gepubliceerde besluit "Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte - FTA-MTA-3b" met kenmerk OPTA/AM/2012/200203 (hierna: het Besluit).

KPN zal haar tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte aanpassen aan de in het Besluit genoemde tariefplafonds. Indien eventueel tegen het Besluit aangewende rechtsmiddelen leiden tot definitieve tariefplafonds die hoger zijn dan thans in het Besluit vastgesteld, behoudt KPN zich het recht voor om deze tarieven aan te passen en om de aldus aangepaste tarieven met terugwerkende kracht in rekening te brengen. Indien de definitieve tariefplafonds lager zijn dan thans in het Besluit is vastgesteld, zal KPN het verschil met terugwerkende kracht crediteren.

Wat betreft de in het Besluit gereguleerde vaste gespreksafgifte op 084/087 nummers zonder vervolgdienst deel ik u mede dat op het netwerk van KPN enkel 084/087 nummers zijn geïmplementeerd die, inclusief de gekoppelde vervolgdienst, aankiesbaar zijn via het bestaande originating model. De tarieven hiervoor blijven ongewijzigd.