Wijziging tarieven WBA en WMP (Plus) op FTTH

Publicatie datum 28 december 2012

Reggefiber heeft aangekondigd dat zij de tarieven voor ODF Access per 1 januari 2013 aanpast. ODF Access van Reggefiber is ook een belangrijke bouwsteen voor de dienstverlening van KPN op glasvezel op WBA en WMP. Vanuit regelgeving (ND-5 toets) is KPN verplicht om met ingang van dezelfde datum zijn tarieven ook aan te passen.

De nieuwe tariefstelling van Reggefiber voor ODF FttH biedt KPN nu de optie om één landelijk tarief te hanteren. KPN kiest hiervoor omdat hiermee de eenvoud, zekerheid en voorspelbaarheid voor u toeneemt. De huidige ODF+-tarifering, waarbij voor dezelfde dienst in verschillende gebieden andere tarieven gelden, vervalt.  

De hoogte van het nieuwe uniforme tarief komt overeen met het huidige standaard tarief voor CAPEX-klasse 5. Dit tarief geldt vanaf 1 januari 2013 voor alle glasvezelgebieden. Neemt u deze dienst af dan bent u al door uw accountmanager nader geïnformeerd over de nieuwe tarieven die voor u gaan gelden.