Winterperiode 2013 - 2014

Publicatie datum 20 september 2013

De jaarkalender zet ons aan om de levering van uw glasvezelverbindingen gedurende de wintermaanden onder de aandacht te brengen. Zoals u weet, brengt de vorst een mogelijke periode van vertraging met zich mee in de levering van uw verbindingen. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren heeft KPN zich voorbereid op de winterperiode met een beproefd beleid.

De planning

  • In week 50 van 2013 tot en met week 10 van 2014, de te verwachten vorstperiode, plant KPN 75% van de beschikbare productiecapaciteit in. Ervaring leert dat we met deze capaciteit de orders gedurende deze periode veelal kunnen verwerken. Als de vorst meevalt, dan halen wij orders in het onderhanden werk naar voren.
  • In week 11 van 2014 tot en met week 14 van 2014 plannen we geen orders in.  Deze periode reserveren we om orders te verwerken die in de voorliggende weken geraakt zijn door de vorst en daarom niet eerder verwerkt konden worden. Mocht deze capaciteit onbenut blijven, dan zetten we deze capaciteit in om het bestaande onderhanden werkpakket te versnellen.
  • Dit schema passen we aan als de actuele weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft.
  • Door deze voorzorgsmaatregelen nemen in de komende weken de afgegeven levertermijnen op nieuw ingelegde orders met 3- 4 weken toe.

Het verloop

  • Indien de overheid wegens intredende vorst een graafverbod afkondigt, dan krijgt uw order gedurende de looptijd van deze belemmering de status 'on-hold' en het kenmerk 'vorst-order'.
  • KPN informeert u direct over uw  orders die door de vorst geraakt zijn via de e-mail. U ontvangt per order een e-mailbericht.
  • De geplande leverdatum voor deze vorstorders passen we vooralsnog niet aan, tot het moment dat deze order daadwerkelijk opnieuw ingepland is.
  • Zodra het graafverbod wordt opgeheven, plannen we de orders die geraakt zijn door de vorst zo spoedig mogelijk opnieuw in. De zogenoemde herplanning vindt plaats als de vorst uit de grond is. Een indicatie voor u daarbij is het moment dat het ijs uit de sloten verdwenen is. Wij informeren u dan over deze nieuwe geplande leverdatum.
  • Nieuwe aanvragen voor een verbinding nemen we tijdens de periode van vorstverlet volgens het reguliere proces dagelijks in behandeling.

KPN verwacht dat door deze maatregelen de verstoringen bij de levering van uw glasvezelverbindingen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Helaas laat het weer zich niet voorspellen en merken we op dat we bij extreme winterse omstandigheden aanvullende maatregelen nemen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren we u direct via de nieuwsbrief van KPN Wholesale en via uw Service Level Manager.

Verder gelden er in sommige gemeenten (stadscentra Amsterdam, Breda en Rotterdam) breekverboden. Dit geldt in december door (Kerst-)evenementen die plaatsvinden of tijdens carnaval in het zuiden van Nederland. Ook dit kan betekenen dat de doorlooptijd van uw order langer wordt.

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw Service Level Manager.