Winterperiode 2014 – 2015

Publicatie datum 17 oktober 2014

De jaarkalender spoort ons aan om de levering van glasvezelverbindingen in de wintermaanden bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u weet, brengt vorst mogelijk een periode van vertraging mee in de levering van uw verbindingen. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren bereidt KPN zich voor op de winterperiode met een beproefd beleid dat we komende periode ook weer inzetten, zodat uw leveringen zo voorspoedig mogelijk verlopen.

Planning orders in winterperiode

  • In week 50 van 2014 tot en met week 10 van 2015, de te verwachten vorstperiode, wordt 75% van de beschikbare productiecapaciteit ingepland. Ervaring leert dat we met deze capaciteit de orders gedurende deze periode veelal kunnen verwerken. Als de vorst meevalt dan halen wij orders in het onderhanden werk naar voren.
  • In week 11 tot en met 14 van 2015 worden er initieel geen orders ingepland. Deze periode reserveren we om orders te verwerken die in de voorliggende weken vanwege vorst niet eerder verwerkt konden worden. Mocht deze capaciteit onbenut blijven dan zetten we deze capaciteit in om het bestaande onderhanden werkpakket te versnellen.
  • Bovengenoemd schema passen we aan als de actuele weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft.
  • Door deze voorzorgsmaatregelen nemen in de komende weken de afgegeven levertermijnen op nieuw ingelegde orders met 3 tot 4 weken toe. 

Verwerking orders bij breekverboden 

Sommige gemeenten, zoals stadscentra in  Amsterdam, Breda en Rotterdam, hanteren breekverboden. Deze gelden in december door (kerst-)evenementen die plaatsvinden of vanwege carnaval in het zuiden van Nederland. Dat kan betekenen dat de doorlooptijd van uw order langer wordt.

Het verloop:

  • Indien de overheid wegens intredende vorst een graafverbod afkondigt dan krijgt uw order gedurende de looptijd van deze belemmering de status "on-hold" en het kenmerk "vorst-order".
  • KPN informeert u direct over uw orders die door de vorst geraakt zijn via e-mail. Per order ontvangt u een e-mailbericht ("notifier").
  • De geplande leverdatum van een "vorst- order" passen we vooralsnog niet aan. Pas op het moment dat deze order daadwerkelijk opnieuw ingepland is, krijgt u hierover bericht.
  • Zodra het graafverbod wordt opgeheven, plannen we de orders die geraakt zijn door de vorst zo spoedig mogelijk opnieuw in. De zogenoemde herplanning vindt plaats als de vorst uit de grond is. Ter indicatie voor u, dat is op het moment dat het ijs uit de sloten verdwenen is. Wij informeren u dan uiteraard over de nieuw geplande leverdatum van uw glasvezelverbinding.
  • Nieuwe opdrachten voor een verbinding nemen we tijdens de periode van vorstverlet volgens het reguliere proces dagelijks in behandeling.

KPN verwacht met deze maatregelen de verstoringen bij de levering van uw glasvezelverbindingen te minimaliseren. Helaas laat het weer zich niet voorspellen en bij extreme winterse omstandigheden nemen we aanvullende maatregelen. Mocht dit het geval zijn dan informeren we u uiteraard direct via de nieuwsbrief van KPN Wholesale en via uw Service Level Manager.