WLR Informatie dienst WIP3 voor nultarief

Publicatie datum 7 februari 2014

KPN streeft naar een gemakkelijke overstap van klanten tussen providers. Bij een overstaporder is het belangrijk dat u deze indient met de juiste informatie, als een zogenoemde 'clean order'. Via de informatiedienst WIP1 kunt u de benodigde aansluitgegevens opvragen en de overstaporder mee vullen. In de praktijk blijkt dat in een aantal gevallen naast een WIP1-aanvraag aanvullend nog een WIP3-aanvraag nodig is voor de laatste validatiegegevens. Dit brengt voor u extra kosten mee. Met ingang van 8 april 2014 brengt KPN voor deze WIP3-aanvraag geen vergoeding meer in rekening. Deze tarifering geldt tot het einde van de huidige reguleringsperiode.

Wilt u nog eens nalezen welke gegevens met de verschillende WIP-diensten zijn op te vragen, kijkt u dan op de website in Annex 4 van WLR voor de details.