KPN Wholesale kondigt uitfasering van WBA SDSL, Interconnecting Leased Lines (ILL), (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA, TDM Interconnect Access (TDM ICA) en Rent-a-Switch (RaS) aan

Publicatie datum 20 juli 2018

Sinds lange tijd worden de traditionele WBA SDSL, Interconnecting Leased Lines (ILL 2 Mbit/s, SDH Breedband, MTN en Megalink), (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA, TDM Interconnect Access (TDM ICA) en Rent-a-Switch (RaS) diensten in Nederland aangeboden via respectievelijk het SDH- ASAM- en telefonieplatform van KPN. Het aantal gebruikers van deze traditionele diensten neemt al jaren af door de opkomst van VOIP, hoogwaardige IP-breedbanddiensten en gebruik van mobiele telefonie. Het traditionele telefonienet, de SDH-techniek en het ASAM-platform bereiken het einde van hun levensduur en zullen daarom in de komende jaren worden uitgefaseerd of gemoderniseerd.

KPN gaat over tot de uitfasering of modernisering van de volgende diensten:


WBA SDSL

KPN gaat over tot uitfasering van het ASAM platform en de daarop geleverde diensten. Eerder is al de beëindiging per 1 maart 2020 van de diensten WBA ADSL_ISDN en ADSL(2+)_ISDN aangekondigd. Met deze nieuwsbrief kondigt KPN ook de beëindiging aan van WBA SDSL dienstverlening gebaseerd op het ASAM platform: De WBA SDSL dienstverlening wordt beëindigd per 1 maart 2020. Deze aankondiging geldt voor alle adressen waar doelportfolio aanwezig is. Onder doelportfolio wordt verstaan WBA/VULA ADSL2+, (B)(V)VDSL en FTTH die wat betreft bandbreedte en quality of service en gelet op de stand van de techniek zoveel mogelijk functioneel gelijkwaardig zijn.

Vanaf 1 december 2018:

 • is het niet meer mogelijk om nieuwe WBA SDSL verbindingen te bestellen op aansluitadressen waar doelportfolio beschikbaar is.

 • blijft het mogelijk op adressen waar geen doelportfolio beschikbaar is nieuwe WBA SDSL verbindingen te bestellen mits het past in het dan geldende spectraal beleid.

  Bestaande WBA SDSL verbindingen op aansluitadressen waar doelportfolio beschikbaar is dienen voor 1 maart 2020 te migreren naar doelportfolio. Op aansluitadressen waar per 1 maart 2020 nog WBA SDSL verbindingen aanwezig zijn en waar geen doelportfolio beschikbaar is zal KPN de verbindingen continueren tot de eerdere datum van:

  • maximaal één jaar nadat op het desbetreffende aansluitadres alsnog doelportfolio beschikbaar komt of,

  • 1 juli 2024. Zodra de definitieve beëindigingsdatum bekend is zal KPN de afnemers van SDSL verbindingen ten minste twee jaar tevoren hiervan op de hoogte stellen.


   Interconnecting Leased Lines (ILL)

   KPN gaat over tot uitfasering van de SDH-technologie en met deze nieuwsbrief kondigt KPN de beëindiging aan van de ILL 2Mbits, SDH Breedband, MTN en Megalink dienstverlening voor de hele markt met ingang van 1 oktober 2021. Het is vanaf
   1 oktober 2019
   niet meer mogelijk om nieuwe ILL 2Mbits, SDH Breedband, MTN en Megalink verbindingen te bestellen. Bestaande ILL 2Mbits, SDH Breedband, MTN en Megalink verbindingen dienen tijdig voor 1 oktober 2021 te migreren naar WEAS, WBA en/of ander alternatief portfolio.


   (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA

   Op 12 april 2017 heeft KPN de uitfasering van ISDN 1/2 EV/MV en PSTN MV aangekondigd. Daarbij is aangegeven dat KPN de dienstverlening van ISDN 15/20/30/30CPA tenminste tot 1 januari 2021 zou blijven ondersteunen. Met deze nieuwsbrief kondigt KPN de beëindiging van de dienstverlening voor (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA voor de hele markt met ingang van 1 oktober 2021 aan. Bestaande (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA verbindingen dienen tijdig voor 1 oktober 2021 te migreren naar een alternatief. Het is belangrijk dat afnemers zich tijdig hierop voorbereiden en met klanten in gesprek gaan over alternatieven.


   TDM Interconnect Access

   KPN gaat over tot uitfasering van TDM Interconnect Access. Met deze nieuwsbrief kondigt KPN de beëindiging aan van Interconnect Access op basis van TDM technologie voor de hele markt met ingang van 1 oktober 2021. Het is vanaf 1 oktober 2019 niet meer mogelijk om Interconnect Access op basis van TDM technologie te bestellen. Bestaande TDM verbindingen inclusief de bovenliggende diensten dienen tijdig voor 1 oktober 2021 te migreren naar IP Interconnect Access. De uitfasering van TDM Interconnect Access is onder voorbehoud van goedkeuring ACM in het kader van het marktanalysebesluit FTA/MTA-5. KPN heeft het voornemen tot intrekking van deze vorm van toegang aan ACM ter goedkeuring voorgelegd.


   Rent-a-Switch (RaS)

   KPN gaat over tot uitfasering van Rent-a-Switch. Met deze nieuwsbrief kondigt KPN de beëindiging aan van de Rent-a-Switch dienstverlening voor de hele markt met ingang van 1 oktober 2021. Het is vanaf 1 oktober 2019 niet meer mogelijk om Rent-a-Switch te bestellen. Het is belangrijk dat afnemers zich tijdig hierop voorbereiden en met klanten in gesprek gaan over alternatieven.   Met het oog op een efficiënte uitfasering en ter voorkoming van onnodige migraties, adviseert KPN om vanaf heden bestaande en nieuwe klanten op toekomstvaste diensten aan te sluiten.