WPC Documenten

In het HKWBT/HL besluit van 28 december 2012 is aan KPN de verplichting tot het hanteren van kostengeoriĆ«nteerde tarieven middels tariefplafonds opgelegd. Hiervoor is KPN verplicht om een kostenrapportage op te leveren. De integrale set van documenten die behoren tot die kostenrapportage is hieronder weergegeven.

Anx 01 EDC model (28-06-2013)

Anx 02 EDC systeem (28-06-2013)

Anx 03 Kostentoerekeningssysteem (28-06-2013)

Anx 04 Componist (28-06-2013)

Anx 05 Componist bronnen (28-06-2013)

Anx 06 Actuele waarde (28-06-2013)

Anx 07 WACC (28-06-2013)

Anx 08 Asset base (28-06-2013)

Anx 09 Directe kosten VVE (28-06-2013)

Anx 10 Indirecte kosten (28-06-2013)

Anx 11 Gezamenlijke kosten (28-06-2013)

Anx 12 Gemeenschappelijke kosten (28-06-2013)

Anx 13 Kostprijzen EDC 2011 (28-06-2013)

Anx 14 Toekomstgericht Componist (28-06-2013)

Anx 15 Werkwijze en invoerscenario Toekomstgericht Componist (28-06-2013)

Anx 16 EDC kostprijs 2015 (28-06-2013)

Anx 17 EDC kostprijsplafonds (28-06-2013)

Addendum Collocatie koppelkabels en WAP poorten (28-06-2013)