Op de website van KPN Wholesale wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies

  • Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Die cookies hebben volgens de wet uitsluitend als doel om communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die nodig is om in te loggen op een website.
  • Verder gebruikt de website van KPN Wholesale analytische cookies. Analytische cookies meten de kwaliteit en effectiviteit van de website. Dit kan onder andere door middel van het registreren en analyseren van kliks op de website. Met behulp van deze cookies kan de website worden verbeterd.