Aankondiging nieuwe tarieven per 1 januari 2023

Publicatie datum 28 oktober 2022

Betreft de diensten ODF-access FttH, VULA PON, VULA/WBA, WMP, WEAS, DWDM, Dark Fiber, MDF-access, Collocatie, Carrier (Pre)Select (CPS), en WLR.

Met ingang van 1 januari 2023 past KPN Wholesale de tarieven van bovengenoemde diensten aan. Jaarlijks kunnen deze tarieven worden geïndexeerd met inachtneming van de CPI-jaarmutatie van september die wordt gepubliceerd door het CBS. Normaal gesproken volgt KPN die CPI jaarmutatie, maar gezien de actuele hoogte hiervan heeft KPN besloten om, met uitzondering van WLR en CPS, de CPI-jaarmutatie niet 1-op-1 te volgen en een gematigde verhoging toe te passen. De uitwerking hiervan verschilt per dienst.

De toezeggingen van KPN en de uitfasering van kopernetwerken vormen een belangrijke achtergrond van deze aanpassingen. KPN ziet het een niet los van het ander en heeft daarom in het totaal een duidelijke keuze gemaakt voor prijsaanpassingen die leiden tot een herbalancering van het gehele tarievenbouwwerk. De toegangstarieven voor FttH netwerken dalen grotendeels en met name op hogere snelheden aanzienlijk. Voor op koper gebaseerde diensten voert KPN een gematigde stijging door, met uitzondering van de eerder genoemde diensten WLR en CPS.

De tarieven voor ODF Access FttH en VULA PON worden overeenkomstig het toezeggingsbesluit van de ACM per 1 januari 2023 met 2% resp. 3,5% verhoogd. Voor de overige breedbanddiensten MDF Access, VULA/WBA en WMP voert KPN voor koper een gematigde tariefverhoging door. Ook voor glas past KPN de tarieven aan waarbij voor het overgrote deel van de snelheden de tarieven dalen. Afhankelijk van de snelheid kan deze daling oplopen tot ca. 15%. Tevens verdwijnt voor WBA voortaan de aparte aanrekening van het WAP verkeer op WAP poorten. Er zal alleen per poort een maandelijks tarief in rekening worden gebracht en overige verkeerskosten worden opgenomen in het maandtarief voor de end user access.

Voor WEAS, DWDM en Dark Fiber worden de tarieven met 5% verhoogd.

De details van de tariefaanpassingen per 1 januari 2023 voor de breedbanddiensten en voor de overige diensten vindt u in het MijnKPN Wholesale klantportal. Een deel verschijnt ook op de KPN Wholesale website. Over de tariefverhoging van de WLR-dienst worden de afnemers zoals gebruikelijk per brief (via e-mail) apart geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager.