Actualisering koperaanbod MDF Access, WBA/VULA en WEAS NLS type 2

Publicatie datum 23 december 2021

KPN biedt inmiddels op ruim 3,2 miljoen adressen glasvezel (FttH) aan en dit netwerk wordt in lijn met de glasvezelambitie steeds verder uitgebreid. FttH is een toekomstbestendig aansluitnetwerk dat in staat is om hoge bandbreedtes te leveren. Om de middelen efficiënter te kunnen inzetten, wordt het aanbod voor uitbreiding van het kopernetwerk verder beperkt.

Per 24 februari 2022 wordt het ordertype NLS2 (nog aan te leggen koperaansluitingen met maximaal 3 lassen) niet meer aangeboden in het kader van MDF Access en WBA/VULA, en worden alle NLS2 aanvragen voor deze diensten doorverwezen naar het InfraPortal proces. Indien de InfraPortal constateert dat het een bestaand zogenaamd overlay-adres betreft (adres waar ook dienstverlening op basis van FttH geboden wordt), wordt de aanvraag afgewezen. Voor deze eindgebruiker kan in dat geval een glasvezelaansluiting worden besteld.

Bij WEAS over koper inclusief WEAS op basis van DSL blijft het bestaande aanvraagproces ongewijzigd, maar worden aanvragen voor locaties die alleen met NLS2 on‑net gemaakt kunnen worden eveneens afgewezen als het een overlay‑adres betreft.

Tevens blijft in de orderinterface NLS3 type CA (Complex Adres) op overlay-adressen wel bestaan. Na aanvraag van een dergelijk adres zal worden aangegeven of het een NLS1 betreft. Als dit niet het geval is, kan een infraportal-aanvraag worden gedaan en geldt de procedure zoals hierboven beschreven.

De aangepaste versie van het Proces offerteaanvraag via Infra Portal vindt u op de website van KPN Wholesale, tevens vindt u op de website van KPN Wholesale de aangepaste annexen voor MDF, WBA/VULA en WEAS.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.