Coronavirus en de uitfasering van Interconnecting Leased Lines (ILL) en (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA

Publicatie datum 30 oktober 2020

Op 20 juli 2018 heeft KPN aangekondigd dat per 1 oktober 2021 er een einde komt aan de op SDH‑techniek gebaseerde ILL (ILL 2 Mbit/s, SDH breedband, MTN en Megalink), WLR ISDN HC, TDM ICA en RAS dienstverlening. Verbindingen van deze diensten die nog in gebruik zijn en niet daarvoor zijn opgeheven, worden op die datum door KPN buiten gebruik gesteld. Dit betreft verbindingen van zowel KPN Retail als van Wholesale partijen.

In verband met de maatregelen ter preventie en ter bestrijding van het coronavirus is in Nederland de situatie ontstaan dat bepaalde locaties niet toegankelijk zijn voor derden, hetgeen het uitvoeren van onder andere monteursactiviteiten ten behoeve van het migreren van klanten naar alternatieven voor deze diensten, bemoeilijkt. Gezien deze onvoorziene en uitzonderlijke situatie heeft KPN besloten om voor de diensten ILL en WLR ISDN HC een uitzondering te maken ten aanzien van de beëindiging per 1 oktober 2021. KPN zal deze dienstverlening zes maanden langer in dienst houden. De beëindigingsdatum voor deze diensten wordt 1 april 2022.

Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus te zijner tijd zodanig zijn dat deze periode opnieuw dient te worden verlengd, dan zal KPN zich daar over buigen. Het uitstel van zes maanden geldt niet voor de diensten TDM ICA en RAS. Voor deze diensten blijft de beëindigingsdatum van 1 oktober 2021 van kracht.