Nieuwe versie WBA Informatiedienst Functional Product Information (FPI)

Publicatie datum 20 maart 2020

Vanaf 1 juni 2020 stelt KPN voor WBA/VULA afnemers een nieuwe versie beschikbaar van Functional Product Information (FPI). In deze versie 26 zijn een aantal verbeteringen toegevoegd. FPI versie 26 is beschikbaar via de WebGUI en via B2B. De bijbehorende documentatie is terug te vinden op de WBA Portal.

Een belangrijke verbetering in FPI versie 26 is de mogelijkheid om te zien of op een bepaald adres een GPON ONT aanwezig is. Ook kan er gezocht worden op basis van Service Group ID en komt in het resultaat voortaan het Actual Address mee.

Voor een volledige lijst van verbeteringen verwijzen wij naar de release notes.