Pilot VULA/WBA proces betwiste migraties

Publicatie datum 21 september 2018

In de COIN werkgroep Access WBA is afgesproken om een pilot te gaan doen binnen het proces betwiste migraties. Helaas komt het nu voor dat migraties ten onrechte worden uitgevoerd, dat wil zeggen zonder dat daar een opdracht van de betreffende eindklant aan ten grondslag ligt. Vanaf 8 oktober 2018 zal KPN bij een betwisting van een migratie door de latende partij de migratieorder van de ontvangende partij afbreken en annuleren.

Volgens het huidige proces wordt bij een betwisting de migratieorder een maand in de toekomst gepland, zodat de latende en ontvangende partij gelegenheid hebben er in onderling overleg uit te komen. Hierdoor lopen migraties soms onbedoeld door naar de operationele uitvoering, terwijl het overleg tussen de latende en ontvangende partij nog niet tot afronding is gekomen. Gedurende de pilot zal dit niet langer mogelijk zijn omdat de order door KPN Wholesale wordt geannuleerd. De migratieorder kan opnieuw ingelegd worden wanneer ook de latende partij heeft ingestemd met de migratie. Het betwisten van een migratie zal tijdens de pilot vergezeld gaan van een standaard formulier. De beschrijving van het inhoudelijke proces en het formulier vindt u op onze website bij Downloads onder de kop Raamovereenkomst / dienstbeschrijving.

De pilot zal met ingang van 8 oktober 2018 gaan lopen voor een periode van 3 maanden. Mocht u bezwaar hebben tegen de invoering van het nieuwe proces op verkorte termijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 5 oktober a.s. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan zal het nieuwe proces voor betwiste migraties op 8 oktober 2018 worden ingevoerd.