Tariefwijzigingen MDF Access 2012-2015

Publicatie datum 19 oktober 2018

Op 19 juli 2018 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan op de beroepen die door Tele2 en KPN zijn ingediend tegen de beslissing op bezwaar van de ACM van 8 juni 2017 (ACM/DTVP/2017/203412) inzake het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom wegens overtreding van de non-discriminatie-verplichting en het verbod op marge-uitholling. Volgens de rechtbank had de ACM KPN niet mogen verplichten om bij de ND-5 toets te rekenen met een langere terugverdienperiode dan 3 jaar. De beslissing op bezwaar is vernietigd met de opdracht aan de ACM om een nieuwe beslissing te nemen. De ACM heeft dat op 28 september 2018 gedaan, en op grond daarvan aan KPN een gewijzigde last onder dwangsom opgelegd. Naar aanleiding daarvan past KPN de maandelijks verschuldigde tarieven uit de referentieaanbieding voor MDF Access xTL Lijnen opnieuw aan. Deze aanpassingen hebben betrekking op de periode van 1 oktober 2012 tot 1 augustus 2015.

De aangepaste tarieven treft u aan op de website van MDF Access. Van de niet genoemde dienstelementen blijven de tarieven ongewijzigd.

Net zoals de aanpassingen in 2017, geschieden ook deze aanpassingen onder protest, uitsluitend om te voldoen aan de gewijzigde last onder dwangsom. KPN zal rechtsmiddelen aanwenden tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam en tegen de gewijzigde last onder dwangsom. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen geheel of ten dele in te trekken en de destijds geldende tarieven (opgenomen in de groen gemarkeerde kolommen) te laten herleven.