Uitfasering van koper op adressen waar Glaspoort diensten levert en andere adressen waar KPN ook op glas van derden diensten levert

Publicatie datum 17 september 2021

Op 21 februari 2020 heeft KPN aangekondigd op adressen waar ook glasvezel beschikbaar is, het koperen aansluitnetwerk buiten gebruik te stellen. Door de huidige dienstverlening op basis van het kopernetwerk te migreren naar dienstverlening op basis van glasvezel (FttH) aansluitlijnen wordt eindgebruikers het beste netwerk dat beschikbaar is én toekomstbestendige dienstverlening geboden. In aanvulling daarop het volgende.

1.     Op adressen waar KPN een alternatieve wholesaledienst biedt op basis van aansluitingen in glasnetwerken van derden en op adressen waar glasvezel van Glaspoort beschikbaar is, zal KPN de koperdienstverlening uitfaseren. Voor adressen in de footprint van glasnetwerken van derden op basis waarvan KPN wholesalediensten aanbiedt en in de FttH projecten waarvan de voorbereiding al door KPN was gestart en die zijn overgegaan naar Glaspoort, heeft de aankondiging daarvan al plaatsgevonden. Voor nieuwe adressen zal de aankondiging hiervan op dezelfde wijze plaatsvinden als de aankondigingen voor uitfasering van koper op adressen waar KPN zelf glas heeft uitgerold, te weten via de ‘Adressenlijsten Koper Uit’ die ieder kwartaal op MijnKPN Wholesale worden gepubliceerd.

2.     U bent aan KPN geen eenmalige afsluitvergoeding (“disconnect”) verschuldigd wanneer u een koperverbinding van KPN (MDF‑access, WBA, WEAS, WMP) die wordt afgenomen op een adres waar de beëindiging van de koperdienstverlening is aangekondigd, migreert naar een door KPN aangeboden wholesaledienst op basis van glasvezel van derden of naar WBT van Glaspoort. Daarnaast biedt KPN u een eenmalige tegemoetkoming aan van EUR 75,00 per gemigreerde verbinding. Dit aanbod geldt ook in geval van migratie van de door u afgenomen koperverbinding van KPN naar een wholesaledienst van KPN (WEAS of WMP) waarvoor gebruik wordt gemaakt van een door KPN van Glaspoort afgenomen WBT verbinding.

3.     Met betrekking tot enkelvoudige ondergrondse koperstoringen op adressen waar van een reeds aanwezige glasaansluiting van Glaspoort gebruikt gemaakt kan worden als alternatief, wijzen wij afnemers van WBA op de bestaande work-around voor het versneld aanleggen van glas zoals aangekondigd in de Wholesale Nieuwsbrief van 26 juni 2020. Mocht dit voor u geen optie zijn, dan zal KPN de koperstoring tot End-of-Life datum van de koperverbinding op een adres in de footprint van Glaspoort herstellen, al kan dit in sommige gevallen een langere doorlooptijd meebrengen dan het gebruikmaken van het glasvezel alternatief bij Glaspoort.

Deze work-around wordt met ingang van 1 oktober 2021 ook van toepassing voor afnemers van WMP, ongeacht of het glas van KPN of glas van Glaspoort betreft.