Update geografische informatie wholesale-diensten

Publicatie datum 11 maart 2022

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u specifieke wholesale-huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Recent is daar het nieuwe veilingterrein Zetten-Andelst in Zetten met 62 adressen bijgekomen. Via de Postcode Tool is na te gaan of de door u gewenste huurlijn valt onder het gunstige O-tarief.

Op welke adressen het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst in de MijnKPN Wholesale klantportal. Daar vindt u ook de laatste de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is.

Tevens zijn er enkele nieuwe PC4-area’s toegevoegd aan de Area Informationlijst. De Area Informationlijst geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt.

In het vervolg zullen updates van deze lijsten niet meer via de Wholesale Nieuwsbrief gemeld worden, u kunt altijd de laatste versies vinden in de MijnKPN Wholesale klantportal.