Verkorting doorlooptijden van aantal WBA/VULA orders

Publicatie datum 10 januari 2020

Met de komst van de nieuwe IT-suite voor WBA/VULA kan KPN een aantal verbeteringen in het aanbod doorvoeren:

  • Met soft connect zijn leveringen voor koper mogelijk zonder fysieke handelingen. Het betreft aansluitingen waar de gehele verbinding tussen DSLAM poort en eindgebruikerslocatie al staat. Vanaf FPI versie 24 wordt getoond of een aanlegorder via soft connect aangesloten kan worden. Deze informatie kan echter maximaal 1 week oud zijn. Bij inleg van een aanleg ZTL-order zal daarom real time gekeken worden of soft connect mogelijk is. Zo ja, dan wordt direct na ontvangst van de order de DSLAM poort geactiveerd (0 werkdagen). Als dat niet mogelijk is, wordt dit een aanlegorder ZTL met kruisdraadactiviteit.

  • Het wordt ook mogelijk om een opheforder in te leggen zonder wensdatum of met wensdatum vandaag (dag van inleg order). Als er sprake is van soft cease (kruisdraad/patch kan blijven zitten), dan wordt direct na ontvangst van de order de DSLAM-poort gedeactiveerd en de order gereed gemeld.

  • Als er sprake is van een migratieorder waarbij wholesaleklant en eindgebruiker dezelfde blijven (change line), dan wordt het mogelijk om deze order sneller uit te voeren. Een patchloze / koperloze migratie (zonder T&L) kan worden uitgevoerd op de dag van inleg (0 werkdagen).  

In Annex 3 zijn deze kortere doorlooptijden verwerkt.

KPN Wholesale stelt deze kortere doorlooptijden met een verkorte aankondigingstermijn per 3 februari 2020 beschikbaar. Mocht u bezwaar hebben tegen het al beschikbaar stellen per 3 februari 2020, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 22 januari 2020. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan zullen met ingang van 3 februari 2020 deze orders met een kortere doorlooptijd worden uitgevoerd. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan wordt de invoering uitgesteld tot 11 maart 2020. We zullen u daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 24 januari a.s.