Wholesaledienstverlening in Glaspoortgebieden

Publicatie datum 17 september 2021

Op 9 juni 2021 is Glaspoort, het samenwerkingsverband van KPN en APG, officieel van start gegaan. In de Wholesale Nieuwsbrief van 18 juni 2021 zijn de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de footprint van Glaspoort kort toegelicht. In aanvulling daarop het volgende.

1.     KPN neemt ook WBT af van Glaspoort. Op adressen in de footprint van Glaspoort biedt KPN Wholesale alleen WEAS en WMP aan. Afnemers van WEAS en WMP kunnen deze diensten op adressen in de footprint van Glaspoort dus gewoon bij KPN Wholesale blijven bestellen.  

 2.     KPN Wholesale biedt op adressen in de footprint van Glaspoort geen WBA aan. Indien u op deze adressen wholesale breedbandtoegangsdiensten wenst af te nemen dient u met Glaspoort een WBT-contract af te sluiten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot afname van WBT-diensten op het Glaspoort netwerk dan kunt u zich tot Glaspoort wenden. Zie de website van Glaspoort.

3.     Indien en voor zolang u uit hoofde van een met Glaspoort gesloten overeenkomst WBT-diensten afneemt kunt u voor de afname van die WBT-diensten gebruikmaken van WAPs en TIs met voldoende vrije capaciteit die door KPN ter beschikking zijn gesteld uit hoofde van uw WBA Raamovereenkomst met KPN. In dat geval worden de door u aan KPN verschuldigde maandvergoedingen voor ETN transport naar evenredigheid aangepast op basis van aantallen verbindingen. De wijze waarop dat gebeurt is beschreven in de nieuwe WBA tarieflijst.

 4.     Een aantal FttH projecten waarvan de voorbereiding al door KPN was gestart, is overgegaan naar Glaspoort. Deze projecten zijn tot nu toe opgenomen in de wekelijkse lijst met FttH projecten van WBA Annex 5 en zichtbaar onder kenmerk netwerkeigenaar Glaspoort. In het WBA informatieproduct CIP is het veld netwerkeigenaar voor de betreffende adressen al gewijzigd in Glaspoort. Na 1 oktober 2021 zullen deze projecten niet meer in deze lijst voorkomen, maar onderdeel worden van de projectenlijst van Glaspoort, en zullen deze adressen niet meer worden getoond in de WBA informatieproducten CIP en FPI. Tot dat moment kunt u op deze adressen nog orders inleggen voor WBA FttH van KPN. Zodra u met Glaspoort een WBT-contract hebt afgesloten worden deze orders en reeds geleverde verbindingen gemigreerd naar uw WBT-contract met Glaspoort. U hoeft daar niets voor te doen.