Information only available in Dutch. Please contact KPN Wholesale at 0800-0307 (from abroad +31 88 7650104) in case you need the information in english.


KPN pilot voor omzetting dienstverlening via koper naar glasvezel

Om klanten het beste netwerk te bieden wil KPN de komende jaren klanten die zowel een koper-aansluiting als een glasvezelaansluiting (FttH) op hetzelfde adres hebben, actief gaan overzetten naar dienstverlening via glasvezel.

KPN wil dit eerst gaan testen en zo ervaring opdoen met het overzetten van de dienstverlening. Daarom doet KPN een pilot in Amsterdam-IJburg, Bennekom, Bergeijk, Eersel, Eibergen en Zwolle-Stadshagen, waar de meerderheid van de klanten inmiddels al gebruik maakt van glasvezel. Doelstelling is om op 1 april 2020 het kopernetwerk in het grootste deel van deze gebieden uit te zetten.

Stand van zaken in de pilotgebieden

Via deze pagina informeren wij u regelmatig over de stand van zaken in deze pilotgebieden. U vindt hier zowel de adressenlijsten als de planningen van de diverse gebieden. Deze informatie zal frequent worden geüpdatet.

Op welke adressen (binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening volledig wordt beëindigd vindt u in de zogenoemde "koper uit" lijst. Op welke adressen (buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening in beginsel – afhankelijk van de definitieve besluitvorming daarover – deels wordt gecontinueerd voor alleen VULA/WBA vindt u in de zogenoemde "koper verandert" lijst. De publicatielijst kunt u hieronder downloaden.

Klanten van KPN Wholesale kunnen meer informatie over de pilot vinden in het Whitepaper dat ook hieronder kan worden gedownload.

Communicatie door KPNNetwerkNL

Vanaf eind maart 2019 zal KPNNetwerkNL in de eerste gebieden starten met de communicatie naar sommige eindklanten. Deze communicatie uitingen worden alleen verstuurd naar adressen met een actieve koperaansluiting in de pilotgebieden waar nog geen glasvezel aanwezig is. Enige doelstelling van deze communicatie is toestemming verkrijgen van de eindgebruiker voor de aanleg van glasvezel op zijn adres. Consumentenadressen ontvangen eerst DM1 en dan DM2 met een krant erbij. Op zakelijke adressen versturen we alleen DM2 met een uitklapper. De planning voor het versturen van deze uitingen in een gebied staat in de gebiedsplanning. De overige adressen in het gebied worden niet direct benaderd door KPNNetwerkNL. Het is aan de aanbieders zelf om hun klanten te benaderen voor de migratie van de diensten over koper naar glasvezel.

Hieronder kunt u voorbeelden van de diverse communicatie uitingen downloaden.

Gebiedsplannen

Meer details over de plannen per gebied, zoals bijvoorbeeld aansluitscenario's en contactpersonen vindt u onder de kop "Gebiedsplannen uitrol FttH".

Om de bestanden te kunnen bekijken moet u zijn ingelogd.

Downloads

Whitepaper en publicatielijsten

Whitepaper uitfaseren koper in 6 centralegebieden v2.0, 04-04-2019 (04-04-2019)

Publicatielijst 6 pilotgebieden dd 25-10-2019 (28-10-2019)

Communicatie

DM 1 Consumentenmarkt (07-03-2019)

DM 2 Consumentenmarkt (07-03-2019)

Krant Consumentenmarkt (07-03-2019)

DM 2 Zakelijk (07-03-2019)

DM 2 Uitklapper Zakelijk (07-03-2019)

Gebiedsplannen uitrol FttH

Gebiedsplan Eibergen dd 12-04-2019 (05-07-2019)

Gebiedsplan Ede-Bennekom dd 12-04-2019 (05-07-2019)

Gebiedsplan Amsterdam IJburg dd 15 maart 2019 (19-03-2019)

Gebiedsplan Bergeijk dd 15 maart 2019 (19-03-2019)

Gebiedsplan Eersel dd 15-02-2019 (08-03-2019)

Gebiedsplan Zwolle dd 08-03-2019 (08-03-2019)