Veelgestelde vragen

Bij een betwiste migratie heeft de latende partij een ‘Migrate Out’ bericht ontvangen waarbij deze van mening is dat de verkeerde lijn wordt overgenomen omdat de ontvangende WSO:

 • een verkeerde aansluiting migreert
 • een verkeerd adres meegeeft in de order
 • niet altijd de juiste situatie kan herkennen in de netwerkadministratie

De bestaande eindgebruiker loopt het risico zijn aansluiting onterecht te verliezen. Het duurt meerdere dagen/weken voordat deze weer in dienst gesteld is. Soms is het niet meer mogelijk de verbinding te herstellen, omdat de eindgebruiker een dienst heeft die inmiddels is uitgefaseerd.

Via de Carrier Info Products (CIP-)functie kunt u zien welke infrastructuur beschikbaar is op een adres. Deze vindt u in de WBA-portal en is zowel bereikbaar via de Webui als de B2B-koppeling.

CIP op WBA-portal

Opvragen informatie

Vul een van onderstaande gegevens in:

 • Postcode en huisnummer
 • Bestaand telefoonnummer
 • XTL Service ID

Wanneer is een ader vrij?

Bij de onderstaande meldingen is een ader vrij en kan er zonder aanvullende werkzaamheden geleverd worden als er:

 • in de getoonde informative ‘Not in use’ staat
 • bij Current type of connection ‘MDF Broadband/Telephony’ staat én er geen service-id en/of telefoonnummer vermeld staat bij Current- of Future serive-id/phonenummer

In alle andere gevallen zijn er las- en/of graafwerkzaamheden nodig.

De FPI output laat zien welke type diensten leverbaar zijn per locatie. Centrale (MDF), Straatkast (SDF), Reggefiber (REGG) of bedrijventerrein (KPNFO). Met een FPI-check ontvangt u informatie over welke Technology Type beschikbaar is en de snelheden en betrouwbaarheid voor nieuwe en bestaande WBA-lijnen. De input is gebaseerd op postcode 6 niveau.

FPI op WBA-portal

Op de productpagina van WBA in het document ‘VULA-WBA annex 2 technische specificatie’ vindt u het actuele portfolio.

In hetzelfde document vindt u ook het portfolio dat uitgefaseerd wordt en ook een overzicht van het bevroren portfolio, tabel 6.3.

WBA Referentie-aanbod

U vindt de specificaties op de servicepagina van de BSW-portal, in de volgende documenten:

 • WSO IDD BSW msg
 • WSO IDD BSW message

Heeft u de B2B-interface gebouwd, neem dan contact op met uw service level manager om de verbinding te testen op zowel de test- als productie-omgeving.

Volg de volgende stappen:

 • Check vooraf in de WBA-portal via de FPI-functie of VDSL leverbaar is op een adres.
 • Voer een Change Line order in
 • Geef een wensdatum op
 • Op de dag van de migratie steekt een monteur de lijn om en levert deze op. In de praktijk tussen 08.00 en 18.00 uur. U kunt hierbij geen voorkeur voor een dagdeel opgeven.

LET OP: Een Change Line order is geen real time order. Het is order met  HVD-mutatie naar een andere poort en afhankelijk van de locatie gaat de lijn dan van de MDF naar de SDF.

Met VDSL Vectoring zijn hogere snelheden mogelijk over een enkel koperpaar.

Vectoring is een signaal processing techniek die de ruis tussen koperen aderparen in 1 kabel kan compenseren. Informatie-uitwisseling tussen zowel de zendende als de ontvangende modems zorgt hiervoor. Belangrijk is dat de VDSL modems de Vectoring techniek ondersteunen. De modems dienen te voldoen aan de ITU-Vectoring standaard (ITU 993.5). Verder corrigeert de inzet van de nieuwe stabilisatietechniek G.INP eventuele transmissie fouten meteen op de DSL-laag, waardoor correctie overhead alleen optreedt bij storingen in plaats van continu. Dit heeft ook een gunstig effect op de snelheid. Een tweede stabilisatie techniek die wordt toegepast bij Vectoring is SRA (Seamless Rate Adaption). SRA zorgt ervoor dat de bandbreedte continu wordt geoptimaliseerd aan de beschikbare signaal ruis verhouding op de lijn. Hierdoor treden minder resyncs en wordt de hoge snelheid bereikt die juist met Vectoring mogelijk is.

PSTN - KPN moderniseert PSTN enkelvoudig op basis van KPN's landelijke IP-infrastructuur waarmee eindgebruikers de enkelvoudige telefonie functionaliteit kunnen blijven gebruiken (EPOTS). De modernisering van technische infrastructuur voor de levering van PSTN houdt in dat KPN de oude telefonie centrales zal vervangen voor minicentrales gebaseerd op IP-technologie. In de toekomst zal KPN alleen nog vanuit deze moderne centrales de telefonie dienstverlening verzorgen. Uitgangspunt is dat de PSTN-dienstverlening, inclusief alle bestaande faciliteiten zoals doorschakelingen, wisselgesprek, gebruik van faxen, analoge modems etc., niet verandert. Deze modernisering is op 22 december 2015 aangekondigd en in expertsessies heeft KPN u hierover verder geïnformeerd. KPN zal op 10 mei 2017 starten met de migratie van de eerste van de 13 pilot centrales.

Per 1 januari 2019 beëindigt KPN de volgende diensten:

 • ISDN1/2 Enkelvoudig (EV)
 • ISDN2 Meervoudig (MV)
 • PSTN Meervoudig (MV)

Per 1 januari 2021 beëindigt KPN de volgende diensten:

 • ISDN 15
 • ISDN 20
 • ISDN 30

Op breedband (WBA) gebaseerde oplossingen zijn al geruime tijd het alternatief voor ISDN. Hiermee kunt u eindgebruikers naast telefonie ook oplossingen als pinnen en beveiliging bieden. Daarnaast stelt de breedband technologie de eindgebruiker in staat om verschillende diensten te combineren over één aansluiting. Dit kan bovendien een interessant kostenvoordeel opleveren. Het is dan ook van belang om uw klanten helder en tijdig te informeren over de veranderingen en de alternatieve oplossingen.

Dat kan. Alleen niet kosteloos.

We brengen de volgende kosten in rekening:

 • U betaalt eenmalig € 25,- als er nog geen zogenaamde PlanLeverDatum (PLD) is afgegeven of als u binnen 3 werkdagen na PLD annuleert.
 • Als u later dan 3 werkdagen na afgifte van de zogenaamde PlanLeverDatum annulleert, dan betaalt u een afkoopsom.

De afkoopsom is als volgt opgebouwd:

 • Eenmalige kosten van € 25,-
 • Eenmalige aanlegkosten, zoals gespecificeerd op uw offerte/order (Vergoeding voor eens (VVE))
 • Resterende maandelijkse kosten, zoals gespecificeerd op de offerte/order van minimaal 1 jaar (Vergoeding voor altijd (VVA))

Als u een WEAS-order annuleert waarvan een PlanLeverDatum (PLD) is afgegeven. brengen we een afkoopsom in rekening. Deze is als volgt opgebouwd:

 • Eenmalige kosten van € 25,-
 • Eenmalige aanlegkosten, zoals gespecificeerd op uw offerte/order (Vergoeding Voor Eens (VVE))
 • Resterende maandelijkse kosten, zoals gespecificeerd op de offerte/order van minimaal 1 jaar (Vergoeding Voor Altijd (VVA))

Via TIE/WES kunt u de betreffende order annuleren. Selecteer optie ‘Cancel order’ of ‘Cancel WEAS Products’.

De functie ‘Cancel WEAS products’ kunt u gebruiken voor reeds ingelegde (lopende) orders waarbij de formele oplevering nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Let op: het annuleren van een WEAS-order is niet kosteloos. U betaalt eenmalige kosten én als u 3 werkdagen na afgifte van de zogenaamde PlanLeverDatum (PLD) annuleert, dan betaalt u daarnaast ook de eenmalige aanlegkosten (VVE) en de resterende maandelijkse kosten (VVA).

Is uw vraag niet of onvoldoende beantwoord?

Neem gerust contact op met ons Wholesale Customer Contact Center via 0800-0307 (24/7)

Keuzemenu 0800-0307