Toegang tot het hoogwaardige breedbandnetwerk van KPN garandeert lange termijn leveringszekerheid voor wholesale partners en keuze voor de Nederlandse consument

Publicatie datum 27 februari 2018

Alle telecomaanbieders die in heel Nederland hoge kwaliteit telecomdiensten willen leveren zijn bij KPN van harte welkom. KPN heeft de ambitie voor wholesale partners een brede keuze te bieden via zijn netwerken. Dat doet KPN al meer dan 20 jaar voor zowel gereguleerde als niet-gereguleerde dienstverlening. ACM heeft momenteel plannen voor een nieuwe reguleringsstrategie die gepaard kan gaan met langdurige onzekerheid in de markt. Daarom biedt KPN met het verbrede vrijwillige aanbod voor 7 jaar zekerheid over toegang tot zijn vaste aansluitnetwerken. Daarmee houdt de Nederlandse consument keuze voor breedbandaansluitingen.

KPN biedt verschillende toegangsvormen aan om, met of zonder grootschalige investeringen in een eigen landelijk netwerk, op de Nederlandse vaste breedbandmarkt actief te zijn. Wholesale partners kunnen direct gebruik maken van het bestaande hoogwaardige VDSL- en glasvezelnetwerk van KPN, dat tot in de haarvaten van de Nederlandse huishoudens reikt. Het breedband netwerk van KPN behoort tot één van de beste in Europa als het gaat om capaciteit, stabiliteit én veiligheid.

Om voor klanten de best mogelijke dienstverlening te leveren en aan de alsmaar toenemende vraag naar bandbreedte van zowel consumenten als zakelijke klanten te kunnen voldoen investeert KPN continu in zijn netwerken en diensten. Daarmee biedt het zijn klanten steeds snellere, betrouwbaardere en veiligere verbindingen. Ook wholesale partners profiteren mee van de investeringen die KPN in zijn netwerk doet.

In het verleden was het voor een wholesale partner nodig om voor toegang tot KPN’s vaste netwerk op meer dan duizend locaties apparatuur te plaatsen om een landelijk dekkend aanbod te kunnen realiseren. Dit bracht veel kosten mee en beperkte de mogelijkheden tot innovatie van zowel de wholesale partner als KPN. Daarom heeft KPN al sinds meerdere jaren een Wholesale Broadband Access (WBA) aanbod waarbij slechts op één of enkele plekken kan worden gekoppeld met het toekomst vaste netwerk van KPN. Daarnaast biedt KPN sinds 2015 de mogelijkheid om Virtual Unbundled Local Access (VULA) af te nemen, waarbij een wholesale partner dieper in het netwerk van KPN zijn apparatuur plaatst. KPN realiseert zich dat wholesale partners daarbij ook nog steeds eigen investeringen moeten doen om uiteindelijk een diensten aan eindgebruikers te kunnen bieden en dus behoefte hebben aan zekerheid op deze investeringen. Om deze langdurige zekerheid te bieden is KPN dan ook bereid om zich te verplichten tot zekerheid op toegang tot zijn netwerk voor een periode van minimaal 7 jaar. KPN is bereid om het verbrede vrijwillige aanbod door ACM verbindend te laten verklaren, waarmee ACM de rol krijgt om toe te zien dat KPN zich aan deze toezeggingen houdt.

KPN biedt met dit verbrede vrijwillige aanbod toegang in de volgende vormen:

Wholesale Broadband Access (“WBA”): hierbij kan op één (of indien gewenst enkele) nationale locatie(s) toegang tot het netwerk van KPN worden verkregen zonder grote investeringen. Deze variant is in het bijzonder aantrekkelijk voor kleine afnemers of afnemers die net beginnen in de telecommarkt.

Virtuele ontbundelde toegang (“VULA”): het toekomst vaste alternatief voor toegang tot de fysiek ontbundelde aansluitlijn. Dit is een investeringsmodel gericht op grootgebruikers, waarbij er op maximaal 161 plekken in het netwerk apparatuur geplaatst dient te worden. Bij voldoende schaalgrootte leidt dit tot lagere maandtarieven dan het standaard WBA aanbod.

ODF-access FttH: indien een wholesale partner reeds heeft gekozen om fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s FttH netwerk af te nemen, blijft dit mogelijk op de locaties waar deze toegang reeds aangeboden wordt.

Op deze drie toegangsvormen en tariefplannen biedt KPN langdurige zekerheid. Het is volledig aan de wholesale partner welke van deze toegangsvormen het beste past bij zijn bedrijfsstrategie. Alle bieden een oplossing om de operationele kosten laag te houden en tegelijkertijd te profiteren van innovaties die KPN in het netwerk doorvoert. Fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s kopernetwerk door middel van MDF-access is niet toekomst vast en verhindert innovaties. KPN zal daarom deze toegangsvorm in stappen beëindigen.

Naast de toegangsdiensten biedt KPN een groot assortiment toegevoegde waarde diensten voor telefonie, internet- en televisiediensten. Wholesale partners kunnen ook hier kiezen voor pay as you go modellen en desgewenst migreren naar modellen waarbij zij steeds meer zelf doen. De contracten die de wholesale partner sluit met KPN staan garant voor kwaliteit en leveringszekerheid over de jaren heen.

Zo kan de wholesale partner er op vertrouwen dat hij - ook in de toekomst - ‘state of the art’ breedbanddiensten kan blijven leveren aan een brede Nederlandse klantenbasis.

Alle documenten betreffende dit verbrede vrijwillige aanbod vindt u op de Regulatory pagina op deze website. Klik hier om deze pagina te bereiken.