Toegang tot het hoogwaardige breedbandnetwerk van KPN garandeert lange termijn leveringszekerheid voor wholesale partners en keuze voor de Nederlandse consument

Alle telecomaanbieders die in heel Nederland hoge kwaliteit telecomdiensten willen leveren zijn bij KPN van harte welkom. KPN heeft de ambitie voor wholesalepartners een brede keuze te bieden via zijn netwerken. Dat doet KPN al meer dan 20 jaar voor zowel gereguleerde als niet-gereguleerde dienstverlening. KPN biedt met het verbrede vrijwillige aanbod voor 7 jaar zekerheid over toegang tot zijn vaste aansluitnetwerken. Daarmee houdt de Nederlandse consument keuze voor breedbandaansluitingen.

Toegangsvormen

KPN biedt verschillende toegangsvormen aan om, met of zonder grootschalige investeringen in een eigen landelijk netwerk, op de Nederlandse vaste breedbandmarkt actief te zijn. Wholesalepartners kunnen direct gebruik maken van het bestaande hoogwaardige VDSL- en glasvezelnetwerk van KPN, dat tot in de haarvaten van de Nederlandse huishoudens reikt. Het breedband netwerk van KPN behoort tot één van de beste in Europa als het gaat om capaciteit, stabiliteit én veiligheid.

Om voor klanten de best mogelijke dienstverlening te leveren en aan de alsmaar toenemende vraag naar bandbreedte van zowel consumenten als zakelijke klanten te kunnen voldoen investeert KPN continu in zijn netwerken en diensten. Daarmee biedt het zijn klanten steeds snellere, betrouwbaardere en veiligere verbindingen. Ook wholesale partners profiteren mee van de investeringen die KPN in zijn netwerk doet.

Langdurige zekerheid

In het verleden was het voor een wholesalepartner nodig om voor toegang tot KPN’s vaste netwerk op meer dan duizend locaties apparatuur te plaatsen om een landelijk dekkend aanbod te kunnen realiseren. Dit bracht veel kosten mee en beperkte de mogelijkheden tot innovatie van zowel de wholesalepartner als KPN. Daarom heeft KPN al sinds meerdere jaren een Wholesale Broadband Access (WBA)-aanbod waarbij slechts op één of enkele plekken kan worden gekoppeld met het toekomst vaste netwerk van KPN. Daarnaast biedt KPN sinds 2015 de mogelijkheid om Virtual Unbundled Local Access (VULA) af te nemen, waarbij een wholesalepartner dieper in het netwerk van KPN zijn apparatuur plaatst. KPN realiseert zich dat wholesalepartners daarbij ook nog steeds eigen investeringen moeten doen om uiteindelijk een diensten aan eindgebruikers te kunnen bieden en dus behoefte hebben aan zekerheid op deze investeringen. Om deze langdurige zekerheid te bieden is KPN dan ook bereid om zich te verplichten tot zekerheid op toegang tot zijn netwerk voor een periode van minimaal 7 jaar.

KPN biedt met dit verbrede vrijwillige aanbod toegang in de volgende vormen:

• Wholesale Broadband Access (“WBA”): hierbij kan op één (of indien gewenst enkele) nationale locatie(s) toegang tot het netwerk van KPN worden verkregen zonder grote investeringen. Deze variant is in het bijzonder aantrekkelijk voor kleine afnemers of afnemers die net beginnen in de telecommarkt.

• Virtuele ontbundelde toegang (“VULA”): het toekomstvaste alternatief voor toegang tot de fysiek ontbundelde aansluitlijn. Dit is een investeringsmodel gericht op grootgebruikers, waarbij er op maximaal 161 plekken in het netwerk apparatuur geplaatst dient te worden. Bij voldoende schaalgrootte leidt dit tot lagere maandtarieven dan het standaard WBA aanbod.

• ODF-access FttH: fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s FttH netwerk blijft mogelijk op de locaties die zijn opgenomen in de locatielijst die is te vinden op de pagina van ODF FttH onder ‘Netwerk info en footprint uitrol’.

Op deze drie toegangsvormen en tariefplannen biedt KPN langdurige zekerheid. Het is volledig aan de wholesale partner welke van deze toegangsvormen het beste past bij zijn bedrijfsstrategie. Allen bieden een oplossing om de operationele kosten laag te houden en tegelijkertijd te profiteren van innovaties die KPN in het netwerk doorvoert. Fysiek ontbundelde toegang tot KPN’s kopernetwerk door middel van MDF-access is niet toekomst vast en verhindert innovaties. KPN zal daarom deze toegangsvorm in stappen beëindigen.

Toegevoegde waardediensten

Naast de toegangsdiensten biedt KPN een groot assortiment toegevoegde waardediensten voor telefonie, internet- en televisiediensten. Wholesale partners kunnen ook hier kiezen voor 'pay as you go'-modellen en desgewenst migreren naar modellen waarbij zij steeds meer zelf doen. De contracten die de wholesalepartner sluit met KPN staan garant voor kwaliteit en leveringszekerheid over de jaren heen. Zo kan de wholesalepartner er op vertrouwen dat hij - ook in de toekomst - ‘state of the art’-breedbanddiensten kan blijven leveren aan een brede Nederlandse klantenbasis.

Op maandag 19 mei 2014 heeft KPN tijdens de Industry Group Hypothese-sessie Marktanalyses een voorstel gedaan voor een Open Wholesale Model KPN, welke beschreven is in een position paper die u kunt downloaden van deze website.

Voor meer informatie over de tarieven van het VULA-aanbod kunt u contact opnemen met uw KPN Wholesale-accountmanager. Bent u nog geen klant van KPN Wholesale en wilt u meer informatie over het VULA-aanbod dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

KPN heeft een whitepaper opgesteld met zijn visie op de consultatie voor de vaste breedbandmarkt. Voor geïnteresseerden is deze opvraagbaar bij iris.vanderhart@kpn.com.

Hieronder vindt u alle Wholesaledocumenten met betrekking tot het verbrede vrijwillige aanbod.

Download hier alle documenten

Bijlage bij MDF Migratieamendement i.v.m. beëindiging MDF-diensten - v2.1 - d.d. 25-01-2022

MDF migratieamendement i.v.m. beëindiging MDF-diensten - v2.0 - d.d. 06-05-2021

KPN brief aan ACM - Verbrede Vrijwillige Aanbod - versie 27-02-2018

VULA Amendement v2.0 - d.d. 27-02-2018

Bijlage bij het MDF migratieamendement - versie 27-02-2018