Aankondiging nieuwe tarieven MDF-access, Collocatie, ODF-access FttH, Carrier (Pre)Select, WLR, WBA/VULA en WMP per 1 januari 2022

Publicatie datum 29 oktober 2021

Met ingang van 1 januari 2022 indexeert KPN Wholesale de tarieven van bovengenoemde diensten met inachtneming van de CPI jaarmutatie van september die wordt gepubliceerd door het CBS. De CPI jaarmutatie van september is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorafgaande jaar en is dit jaar voorlopig vastgesteld op 2,7%. Indien de definitieve jaarmutatie van dat percentage afwijkt, zal KPN op basis daarvan de vanaf 1 januari 2022 geldende tarieven opnieuw berekenen en bekendmaken.

De nieuwe tarieven van MDF‑access, Collocatie, ODF‑access FttH, WLR en Carrier (Pre)Select kunt u vinden op de KPN Wholesale website. De nieuwe tarieven van WBA en WMP kunt u vinden op de MijnKPN Wholesale klantportal en de nieuwe tarieven van VULA worden op verzoek toegezonden.

ODF‑access FttH

Voor de dienst ODF‑access FttH zijn de VVA tarieven voor de huur van een aansluiting (per capexklasse), het landelijke gemiddelde VVA tarief voor de huur van een aansluiting, en de landelijk gemiddelde korting opnieuw vastgesteld. Als u afnemer bent van ODF‑access FttH vernemen wij graag schriftelijk, uiterlijk vrijdag 17 december 2021, of u gebruik wilt maken van de landelijk gemiddelde ODF-tarieven of van de tarieven gebaseerd op de individuele capexklasse systematiek. Mochten wij geen reactie ontvangen dan gaan wij er vanuit dat u de meest recente gemaakte keuze wilt continueren.