Aanpassing toegangsbeleid bedrijfsgebouwen

Publicatie datum 13 juli 2018

In het Handboek Toegang zijn de voorwaarden beschreven die in acht genomen moeten worden om in aanmerking te (blijven) komen voor toegangsautorisaties tot KPNs bedrijfsgebouwen. KPN heeft de tekst op enkele punten geactualiseerd. Zo verloopt ook het aanvragen van toegangsautorisaties voortaan via de IAM portal in plaats van per e‑mail, en hoeven geen kopieën meer te worden verstrekt van identiteitsbewijzen. KPN Wholesale wil deze vereenvoudigde werkwijze per 30 juli 2018 invoeren.

Echter deze aanpassing vereist een aankondigingstermijn van 2 maanden. Als u bezwaar heeft tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 20 juli a.s. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u met ingang van 30 juli 2018 gebruik maken van de nieuwe werkwijze. Als KPN bezwaar ontvangt dan gaat dit pas in op 17 september 2018. We zullen daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 27 juli a.s.

U vindt de geactualiseerde versie van het Handboek Toegang op onze website op de pagina met het referentieaanbod Collocatie.