KPN introduceert NL7 DHZ bij WBA/VULA

Publicatie datum 25 maart 2022

Op 21 mei 2021 heeft KPN aangekondigd te zullen starten met een flexibeler FttH uitrol proces, om de overlast voor bewoners te verminderen en de glasvezeluitrol verder te versnellen. In een pilot zijn de eerste ervaringen opgedaan en op basis daarvan is besloten dit proces definitief in te voeren. Op adressen waar de eindklant (nog) geen glasdienstverlening wil afnemen zal KPN de huisaansluiting voortaan voorlopig realiseren buiten de gevel van het pand. Zodra de eindklant alsnog een glasdienst wil gaan afnemen kan de definitieve huisaansluiting met een NL7 order eenvoudig en zonder laswerk worden aangelegd.

Indien u hierbij gebruik maakt van het Doe‑het‑zelfmonteursproces kunt u het klantbezoek combineren met de uitvoering van eventueel benodigde in home werkzaamheden. De tegemoetkoming waarvoor u in dat geval in aanmerking komt vindt u in de Annex Tarieven. Verdere uitleg over het Doe-het-zelfmonteursproces vindt u in de relevante annexen bij het Doe-het-zelfamendement.

Met het flexibelere FttH uitrol proces en de introductie van NL7 DHZ maakt KPN een nieuwe stap om de uitrol van haar glasvezelnetwerk in Nederland te versnellen en tevens de ervaring vanuit klantperspectief te verbeteren door werkzaamheden zo veel als mogelijk in één arbeidsgang te realiseren en voor bewoners de overlast verder te minimaliseren.