Uitfaseren (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA, ILL 2Mbits, SDH Breedband en Megalink

Publicatie datum 17 september 2021

Op 1 april 2022 komt er een einde aan de op SDH-techniek gebaseerde dienstverlening. Op die datum worden de nog resterende (WLR) ISDN 15/20/30/30CPA, ILL 2Mbits, SDH Breedband en Megalink verbindingen beëindigd.

Aangezien met het realiseren van een alternatieve oplossing een langere doorlooptijd gemoeid kan zijn, bijvoorbeeld door de noodzaak van een vergunningaanvraag of het aanleggen van kunstwerken, verzoekt KPN u om orders voor alternatieve verbindingen niet later dan op 1 november 2021 in te dienen. Voor orders die na 1 november 2021 worden ingediend kan KPN namelijk niet garanderen dat het gekozen alternatief tijdig vóór 1 april 2022 in dienst kan worden gesteld.

KPN publiceert periodiek een migratielijst voor Interconnecting Leased Lines in de MijnKPN Wholesale klantportal. Deze lijst bevat een overzicht van de te migreren verbindingen en de beschikbare alternatieven uit het wholesaleportfolio van KPN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw Account Manager en/of Service Level Manager.