ND5 Documenten

Op basis van de ULL- en HKWBT-marktbesluiten heeft KPN ND5-toetsen ontwikkeld voor het retail en wholesale portfolio dat downstream ligt van ULL en HKWBT.

EĆ©n van de verplichtingen met betrekking tot ND5 is het publiceren van een openbare versie.

Hieronder publiceert KPN de openbare versies van de ND5-toetsen in de vorm van excel bestanden. De formele ND5-toets bevat vertrouwelijke gegevens.

Derhalve zijn in de bijgaande openbare versie deze gegevens vervangen door een fictieve waarde.

Per 1 januari 2018 heeft KPN de wholesaletarieven verhoogd met de CPI. KPN heeft deze tariefswijzigingen doorgevoerd in de betreffende aan ACM opgeleverde kwartaalrapportage van de squeeze modellen en toetst de retailtarieven met actuele wholesaletarieven. In de openbare modellen zijn de wholesale tariefaanpassingen nog niet doorgevoerd. De openbare modellen hebben als doel de toets-methodiek te belichten en deze is onveranderd. KPN verzoekt partijen die de openbare modellen raadplegen hier rekening mee te houden.

ND5-toets VOIP openbaar (ULL-besluit) 20170201

ND5-toets Voice TDM openbaar (ULL-besluit) 20170201

ND5-toets EVPN openbaar 20170201

ND5-toets Epacity DSL openbaar 20170201

ND5-toets Digistream openbaar 20170201

ND5 toets Voice TDM openbaar (VT besluit)

ND5 toets Wholesale - Wholesale (HKWBT) Openbaar

WPC Documenten

In het HKWBT/HL besluit van 28 december 2012 is aan KPN de verplichting tot het hanteren van kostengeoriĆ«nteerde tarieven middels tariefplafonds opgelegd. Hiervoor is KPN verplicht om een kostenrapportage op te leveren. De integrale set van documenten die behoren tot die kostenrapportage is hieronder weergegeven.

Anx 01 EDC model

Anx 02 EDC systeem

Anx 03 Kostentoerekeningssysteem

Anx 04 Componist

Anx 05 Componist bronnen

Anx 06 Actuele waarde

Anx 07 WACC

Anx 08 Asset base

Anx 09 Directe kosten VVE

Anx 10 Indirecte kosten

Anx 11 Gezamenlijke kosten

Anx 12 Gemeenschappelijke kosten

Anx 13 Kostprijzen EDC 2011

Anx 14 Toekomstgericht Componist

Anx 15 Werkwijze en invoerscenario Toekomstgericht Componist

Anx 16 EDC kostprijs 2015

Anx 17 EDC kostprijsplafonds

Addendum Collocatie koppelkabels en WAP poorten

Tariefdifferentiatievoorstellen

Op dit moment zijn er geen tariefdifferentiatievoorstellen.