ND5 Documenten

Op basis van de ULL- en HKWBT-marktbesluiten heeft KPN ND5-toetsen ontwikkeld voor het retail en wholesale portfolio dat downstream ligt van ULL en HKWBT.

EĆ©n van de verplichtingen met betrekking tot ND5 is het publiceren van een openbare versie.

Hieronder publiceert KPN de openbare versies van de ND5-toetsen in de vorm van excel bestanden. De formele ND5-toets bevat vertrouwelijke gegevens.

Derhalve zijn in de bijgaande openbare versie deze gegevens vervangen door een fictieve waarde.

Per 1 januari 2018 heeft KPN de wholesaletarieven verhoogd met de CPI. KPN heeft deze tariefswijzigingen doorgevoerd in de betreffende aan ACM opgeleverde kwartaalrapportage van de squeeze modellen en toetst de retailtarieven met actuele wholesaletarieven. In de openbare modellen zijn de wholesale tariefaanpassingen nog niet doorgevoerd. De openbare modellen hebben als doel de toets-methodiek te belichten en deze is onveranderd. KPN verzoekt partijen die de openbare modellen raadplegen hier rekening mee te houden.

WPC Documenten

In het HKWBT/HL besluit van 28 december 2012 is aan KPN de verplichting tot het hanteren van kostengeoriĆ«nteerde tarieven middels tariefplafonds opgelegd. Hiervoor is KPN verplicht om een kostenrapportage op te leveren. De integrale set van documenten die behoren tot die kostenrapportage is hieronder weergegeven.

Tariefdifferentiatievoorstellen

Op dit moment zijn er geen tariefdifferentiatievoorstellen.