ND5 Documenten

Op basis van de ULL- en HKWBT-marktbesluiten heeft KPN ND5-toetsen ontwikkeld voor het retail en wholesale portfolio dat downstream ligt van ULL en HKWBT.

EĆ©n van de verplichtingen met betrekking tot ND5 is het publiceren van een openbare versie.

Hieronder publiceert KPN de openbare versies van de ND5-toetsen in de vorm van excel bestanden. De formele ND5-toets bevat vertrouwelijke gegevens.

Derhalve zijn in de bijgaande openbare versie deze gegevens vervangen door een fictieve waarde.

Per 1 januari 2018 heeft KPN de wholesaletarieven verhoogd met de CPI. KPN heeft deze tariefswijzigingen doorgevoerd in de betreffende aan ACM opgeleverde kwartaalrapportage van de squeeze modellen en toetst de retailtarieven met actuele wholesaletarieven. In de openbare modellen zijn de wholesale tariefaanpassingen nog niet doorgevoerd. De openbare modellen hebben als doel de toets-methodiek te belichten en deze is onveranderd. KPN verzoekt partijen die de openbare modellen raadplegen hier rekening mee te houden.

ND5-toets VOIP openbaar (ULL-besluit) 20170201 (31-03-2017)

ND5-toets Voice TDM openbaar (ULL-besluit) 20170201 (31-03-2017)

ND5-toets EVPN openbaar 20170201 (31-03-2017)

ND5-toets Epacity DSL openbaar 20170201 (31-03-2017)

ND5-toets Digistream openbaar 20170201 (31-03-2017)

ND5 toets Voice TDM openbaar (VT besluit) (15-07-2016)

ND5 toets Wholesale - Wholesale (HKWBT) Openbaar (07-07-2016)

WPC Documenten

In het HKWBT/HL besluit van 28 december 2012 is aan KPN de verplichting tot het hanteren van kostengeoriĆ«nteerde tarieven middels tariefplafonds opgelegd. Hiervoor is KPN verplicht om een kostenrapportage op te leveren. De integrale set van documenten die behoren tot die kostenrapportage is hieronder weergegeven.

Anx 01 EDC model (28-06-2013)

Anx 02 EDC systeem (28-06-2013)

Anx 03 Kostentoerekeningssysteem (28-06-2013)

Anx 04 Componist (28-06-2013)

Anx 05 Componist bronnen (28-06-2013)

Anx 06 Actuele waarde (28-06-2013)

Anx 07 WACC (28-06-2013)

Anx 08 Asset base (28-06-2013)

Anx 09 Directe kosten VVE (28-06-2013)

Anx 10 Indirecte kosten (28-06-2013)

Anx 11 Gezamenlijke kosten (28-06-2013)

Anx 12 Gemeenschappelijke kosten (28-06-2013)

Anx 13 Kostprijzen EDC 2011 (28-06-2013)

Anx 14 Toekomstgericht Componist (28-06-2013)

Anx 15 Werkwijze en invoerscenario Toekomstgericht Componist (28-06-2013)

Anx 16 EDC kostprijs 2015 (28-06-2013)

Anx 17 EDC kostprijsplafonds (28-06-2013)

Addendum Collocatie koppelkabels en WAP poorten (28-06-2013)

Tariefdifferentiatievoorstellen

Op dit moment zijn er geen tariefdifferentiatievoorstellen.