Aanpassing ODF Backhaul FttH

Publication date 5 oktober 2018

In het Marktbesluit Wholesale Fixed Access (WFA) van 27 september 2018 heeft de ACM aan KPN wederom de verplichting opgelegd om in bepaalde gevallen te voldoen aan redelijke verzoeken tot ODF Backhaul op een MC‑locatie. In verband daarmee past KPN het referentieaanbod voor ODF Backhaul FttH aan.

De dienst ODF Backhaul op een MC‑locatie voorziet in de terbeschikkingstelling van een dark fiber tussen de collocatie in de PoP van Reggefiber en de collocatie in de bovenliggende MC-locatie van KPN in gebieden met minder dan 10.000 Homes Connected en waar uitrol van alternatieve aanbieders is uitgebleven.

Alleen partijen die in een dergelijk FttH gebied uit hoofde van een daartoe met Reggefiber gesloten overeenkomst ODF Access FttH afnemen, kunnen gebruik maken van dit aanbod.

De werking en het proces met betrekking tot deze ODF Backhaul FttH zijn ongewijzigd. U vindt het aangepaste aanbod op onze website (onder ‘Backhaul’).