Information only available in Dutch.
Please contact KPN Wholesale at 0800-0307 (from abroad +31 88 7650104) in case you need the information in english.


Omzetting dienstverlening van koper naar glasvezel

Om klanten het beste netwerk te bieden wil KPN de komende jaren klanten die zowel een koper-aansluiting als een glasvezelaansluiting (FttH) op hetzelfde adres hebben, actief gaan overzetten naar dienstverlening via glasvezel.

KPN biedt inmiddels op zo’n 2,9 miljoen adressen glasvezel (FttH) aan en dit netwerk wordt in lijn met de ambitie steeds verder uitgebreid. FttH is een toekomstvast aansluitnetwerk dat in staat is om hoge bandbreedtes te leveren. Op een groot deel van de adressen met FttH is ook het koperen aansluitnetwerk nog in gebruik. Dit zijn de zogenaamde overlay-adressen. KPN gaat de komende jaren op deze adressen het koperen aansluitnetwerk buiten gebruik stellen. Een pilot op gebiedsniveau is inmiddels afgerond; in de eerste 6 gebieden is het koper op 1 april 2021 buiten gebruik gesteld. KPN heeft daarnaast op 21 februari 2020 aangekondigd om als vervolg op termijn op adresniveau te stoppen met koper op adressen waar ook glasvezel beschikbaar is.

Uitfasering koper op overlay adressen

KPN heeft op 21 februari 2020 aangekondigd dat zij per 22 februari 2023 stopt met de dienstverlening op koper op de eerste ruim 2 miljoen adressen waar nu ook al FttH beschikbaar is (End of Life). Op deze adressen bestaat tot 1 januari 2022 nog de mogelijkheid om op koper nieuwe orders in te leggen (End of Sale). Een uitzondering geldt voor de adressen waar op 21 februari 2023 een WBA SDSL verbinding wordt geleverd. Deze dienstverlening wordt gecontinueerd tot 1 juli 2024. Inmiddels zijn op 1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 nieuwe adressen toegevoegd.

Voor diensten als MDF en WBA/VULA zijn op FttH alternatieve diensten leverbaar als ODF‑access en WBA/VULA over FttH. Voor WEAS op koper is een speciale WEAS variant over FttH ontwikkeld.

Beschikbare downloads

De lijst met alle aangekondigde adressen waar koper zal worden uitgezet (End of Life) vindt u in de MIJN omgeving van KPN Wholesale. Naast de uitfaseringsdatum wordt in deze lijst ook de datum aangegeven tot wanneer koper bestelbaar blijft (End of Sale). Mede door de verdere uitrol van FttH wordt deze lijst elk kwartaal uitgebreid met nieuwe adressen en nieuwe planningen. Voor de toegevoegde adressen zal KPN steeds de termijn van 36 maanden in acht nemen.

Klanten van KPN Wholesale kunnen de meest recente "Adressenlijst koper uit" en het "Whitepaper uitfaseren koper in FttH gebieden" downloaden in de Mijn omgeving van KPN Wholesale in de map Documenten.

De zes pilotgebieden, stand van zaken

KPN heeft reeds ervaring opgedaan met het overzetten van de dienstverlening van koper naar glas in zes pilotgebieden. De pilotgebieden zijn Amsterdam-IJburg, Bennekom, Bergeijk, Eersel, Eibergen en Zwolle-Stadshagen, waar de meerderheid van de klanten inmiddels al gebruik maakt van glasvezel. Per 1 november 2019 is de pilot met één jaar verlengd. Doelstelling is nu om op 1 april 2021 het kopernetwerk in het grootste deel van deze gebieden uit te zetten.

Beschikbare downloads

Op welke adressen (binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening volledig wordt beëindigd in deze pilotgebieden vindt u in de zogenoemde "koper uit" lijst. Op welke adressen (buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening in beginsel – afhankelijk van de definitieve besluitvorming daarover – deels wordt gecontinueerd voor alleen VULA/WBA vindt u in de zogenoemde "koper verandert" lijst.

Klanten van KPN Wholesale kunnen de meest recente "Publicatielijst 6 pilotgebieden" en het "Whitepaper uitfaseren koper in 6 centralegebieden" downloaden in de Mijn omgeving van KPN Wholesale in de map Documenten.