Information only available in Dutch.
Please contact KPN Wholesale at 0800-0307 (from abroad +31 88 7650104) in case you need the information in english.


Omzetting dienstverlening van koper naar glasvezel

Om klanten het beste netwerk te bieden wil KPN de komende jaren klanten die zowel een koper-aansluiting als een glasvezelaansluiting (FttH) op hetzelfde adres hebben, actief gaan overzetten naar dienstverlening via glasvezel.

KPN biedt inmiddels op ruim 2,4 miljoen adressen glasvezel (FttH) aan en dit netwerk wordt in lijn met de ambitie om voor eind 2021 één miljoen extra huishoudens aan te sluiten, steeds verder uitgebreid. FttH is een toekomstvast aansluitnetwerk dat in staat is om hoge bandbreedtes te leveren. Op een groot deel van de adressen met FttH is ook het koperen aansluitnetwerk nog in gebruik. Dit zijn de zogenaamde overlay-adressen. KPN gaat de komende jaren op deze adressen het koperen aansluitnetwerk buiten gebruik stellen. Momenteel loopt hiervoor een pilot op gebiedsniveau; in de eerste 6 gebieden wordt het koper op 1 april 2021 buiten gebruik gesteld. KPN heeft daarnaast op 21 februari 2020 aangekondigd om als vervolg op termijn op adresniveau te stoppen met koper op 2,2 miljoen adressen waar ook glasvezel beschikbaar is.

Uitfasering koper op ruim 2,2 miljoen overlay adressen

KPN heeft op 21 februari 2020 aangekondigd dat zij per 22 februari 2023 stopt met de dienstverlening op koper op ruim 2 miljoen adressen waar nu ook al FttH beschikbaar is (End of Life). Op deze adressen bestaat tot 1 januari 2022 nog de mogelijkheid om op koper nieuwe orders in te leggen (End of Sale). Een uitzondering geldt voor de adressen waar op 21 februari 2023 een WBA SDSL verbinding wordt geleverd. Deze dienstverlening wordt gecontinueerd tot 1 juli 2024.

Voor diensten als MDF en WBA/VULA zijn op FttH alternatieve diensten leverbaar als ODF‑access en WBA/VULA over FttH. Voor WEAS op koper wordt momenteel een speciale WEAS variant over FttH ontwikkeld, en deze komt tijdig, vóór bovengenoemde End of Sale datum, beschikbaar.

De lijst met de eerste 2,2 miljoen adressen waar op 22 februari 2023 het koper zal worden uitgezet staat hieronder (End of Life), in deze lijst wordt voor deze adressen ook de datum aangegeven tot wanneer koper bestelbaar blijft (End of Sale). Mede door de verdere uitrol van FttH zal deze lijst periodiek worden uitgebreid met nieuwe adressen en nieuwe planningen. Steeds zal KPN hiervoor de termijn van 36 maanden in acht nemen.

Klanten van KPN Wholesale kunnen meer informatie over de uitfasering vinden in de Whitepaper dat ook hieronder kan worden gedownload.

Downloads

Adressenlijst Koper uit - versie 01-04-2020 (01-04-2020)

Whitepaper Uitfaseren koper in FttH gebieden - 21-02-2020 (21-02-2020)

De zes pilotgebieden, stand van zaken

KPN heeft reeds ervaring opgedaan met het overzetten van de dienstverlening van koper naar glas in zes pilotgebieden. De pilotgebieden zijn Amsterdam-IJburg, Bennekom, Bergeijk, Eersel, Eibergen en Zwolle-Stadshagen, waar de meerderheid van de klanten inmiddels al gebruik maakt van glasvezel. Per 1 november 2019 is de pilot met één jaar verlengd. Doelstelling is nu om op 1 april 2021 het kopernetwerk in het grootste deel van deze gebieden uit te zetten.

Op welke adressen (binnen de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening volledig wordt beëindigd in deze pilotgebieden vindt u in de zogenoemde "koper uit" lijst. Op welke adressen (buiten de contouren van het FttH aansluitnetwerk) de koperdienstverlening in beginsel – afhankelijk van de definitieve besluitvorming daarover – deels wordt gecontinueerd voor alleen VULA/WBA vindt u in de zogenoemde "koper verandert" lijst. De publicatielijst kunt u hieronder downloaden.

Klanten van KPN Wholesale kunnen meer informatie over de pilot vinden in de Whitepaper dat ook hieronder kan worden gedownload.

Downloads

Whitepaper uitfaseren koper in 6 centralegebieden v2.0, 04-04-2019 (04-04-2019)

Publicatielijst 6 pilotgebieden dd 30-03-2020 (30-03-2020)