Aanpassing ODF FttH tarieven

Publication date 15 oktober 2020

KPN Wholesale publiceert de ODF FttH tarieven per 1 januari 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn:

•       De tariefplafonds van alle capexklassen en de eenmalige en maandelijkse tarieven voor de verschillende dienstelementen worden per 1 januari 2021 verhoogd met de CPI jaarmutatie van september 2020 die wordt gepubliceerd door het CBS. Deze bedraagt 1,1%.

•       De landelijke gemiddelde tariefplafonds, de korting en de tarieven van de huur van de aansluiting zijn opnieuw vastgesteld. Een en ander resulteert in een stijging van het landelijk gemiddelde lijnhuurtarief van € 0,21 per 1 januari 2021.

•       Voortaan zullen de jaarlijkse tariefwijzigingen niet langer uiterlijk op 15 oktober bekend worden gemaakt, maar uiterlijk op 31 oktober.

Op onze website vindt u bij ODF Access FttH de nieuwe annex tarieven v3.1.9, behorende bij de ODF overeenkomst, met ingangsdatum 1 januari 2021.

Graag vernemen wij, uiterlijk vrijdag 11 december 2020, schriftelijk van de ODF FttH afnemers of u gebruik wilt maken van de landelijk gemiddelde ODF-tarieven of van de tarieven gebaseerd op de individuele capexklasse systematiek. Mochten wij geen reactie ontvangen dan gaan wij er vanuit dat u de in het verleden gemaakte keuze wilt continueren.