Aanpassing porteringsproces: Porting on Demand

Publication date 18 mei 2018

Al geruime tijd wordt binnen het COIN gewerkt aan aanpassingen in het porteerproces voor geografische nummers, het zogenaamde Porting on Demand. Het doel is dit porteringsproces klantvriendelijker en efficiënter te laten verlopen.

De belangrijkste wijzigingen in dit aangepaste proces zijn: de vereenvoudiging van de uitvraag, het near real-time porteren, geen wensdatum meer door ontvangende partij maar gebruik van een First Possible Date (FPD) door latende partij, een porteerwindow van 90 kalenderdagen na FPD en het vervallen van Changeberichten. Ook zullen latende partijen zelf de uitporteringen kunnen valideren op contractuele verplichtingen. Dit laatste is bij WLR al sinds augustus 2016 mogelijk.

Binnen het COIN wordt deze innovatie door een projectteam begeleid en met de leden van het COIN nader uitgewerkt. Vanaf 26 mei 2018 zal het nieuwe proces in werking treden. Mocht u bezwaar hebben tegen het inwerking treden van het nieuwe proces op verkorte termijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk vóór 24 mei. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u met ingang van 26 mei gebruikmaken van Porting on Demand voor geografische nummers. In het WLR processendocument is het aangepaste proces beschreven.