Gedeeltelijke versoepeling WBA SDSL uitfasering

Publication date 1 november 2019

In verband met de uitfasering van het ASAM platform heeft KPN op 20 juli 2018 voor de WBA SDSL dienstverlening op alle adressen waar doelportfolio aanwezig is een end-of-sale aangekondigd per 1 december 2018, en een end-of-life per 1 maart 2020. Onder doelportfolio wordt in dit verband verstaan WBA/VULA ADSL2+, (B)(V)VDSL en FTTH die wat betreft bandbreedte en quality of service en gelet op de stand van de techniek zoveel mogelijk functioneel gelijkwaardig zijn.

Op adressen waar geen doelportfolio beschikbaar is blijft het mogelijk nieuwe WBA SDSL verbindingen te bestellen, mits het past in het dan geldende spectraal beleid. Op die adressen worden WBA SDSL verbindingen gecontinueerd tot maximaal één jaar nadat op het desbetreffende adres alsnog doelportfolio beschikbaar komt, doch uiterlijk tot 1 juli 2024. KPN heeft de afgelopen periode al veel WBA SDSL verbindingen op adressen waar geen doelportfolio beschikbaar is, succesvol gemigreerd naar het ISAM platform. Dit wordt de komende maanden afgerond.

Uit marktsignalen blijkt dat het migreren van WBA SDSL verbindingen op adressen waar wel doelportfolio beschikbaar is meer uitdagingen kent en meer tijd kost dan aanvankelijk werd verwacht. KPN heeft daarom besloten om de end-of-life datum voor die adressen te versoepelen. Dankzij extra inzet van SDSL op het ISAM platform is het mogelijk om ook op adressen waar wel doelportfolio aanwezig is WBA SDSL verbindingen te continueren tot uiterlijk tot 1 juli 2024. De end-of-sale datum blijft op deze adressen ongewijzigd.