Introductie Doe Het Zelf Monteur NL6 en verkorting doorlooptijd migraties bij ODF FttH

Publication date 14 december 2018

Per 1 maart 2019 kunnen afnemers van ODF‑access FttH voor NL6 orders gebruik maken van het Doe‑het‑zelfmonteursproces. Het Doe‑het‑zelfmonteursproces is opgenomen in het referentieaanbod en is een uitbreiding van het in 2017 geïntroduceerde Doe‑het‑zelfmonteursproces voor migraties. Een uitwerking van het Doe‑het‑zelfmonteursproces is opgenomen in de Annex Dienstbeschrijvingen, de Annex SLA O&L en de Annex Operationele Interfaces. Indien gebruik wordt gemaakt van het Doe‑het‑zelfmonteursproces geldt een afwijkend tarief voor patching. Dit tarief vindt u in de Annex Tarieven.

Naast de introductie van het Doe‑het‑zelfmonteursproces voor NL6 orders vindt er ook een verbetering plaats in de doorlooptijd van migratieorders. Dit was 10 werkdagen en wordt nu 8 werkdagen. Deze aanpassing is opgenomen in de Annex SLA O&L.