Update aanpassing toegangsbeleid bedrijfsgebouwen

Publication date 27 juli 2018
In de nieuwsbrief van 13 juli jl. heeft KPN Wholesale een vereenvoudigde werkwijze voor het aanvragen van toegangsautorisaties tot bedrijfsgebouwen van KPN aangekondigd. Wij hebben geen bezwaar ontvangen tegen de voorgestelde verkorte aankondigingstermijn. Dat betekent dat u met ingang van 30 juli a.s. van de vereenvoudigde werkwijze gebruik kunt maken. De geactualiseerde versie van het Handboek Toegang staat inmiddels op onze website op de pagina met het referentieaanbod Collocatie.