Update WBA/VULA Annex 5 Netwerkinfo en footprint uitrol

Publication date 12 juni 2020

Wekelijks publiceert KPN diverse bestanden waarin nadere informatie over de geografische dekking van het WBA netwerk wordt gegeven. Voor het FTTH en het FTTO netwerk wordt dit zelfs op adresniveau gedaan; in de WBA FttH Nederland txt-file en de WBA FttO Nederland txt-file.

Daarnaast verstrekt KPN informatie over de uitkoppelpunten van de WBA dienst: de NWAP en LWAP locaties, over de centrales en straatkasten van waaruit de WBA koperdiensten worden geleverd en over APOP’s van waaruit de WBA FTTH diensten worden geleverd. Al deze informatie zal KPN vanaf 19 juni 2020 in één nieuw totaal Excel bestand opnemen, met per tabblad de verschillende gegevens.

Daarnaast zal in dit bestand over enkele weken ook informatie over de FTTH uitrol op gebiedsniveau worden opgenomen, inclusief nieuwe FTTH projecten. Per FTTH project wordt dan onder andere duidelijk hoeveel HP’s het omvat, welke planning er wordt aangehouden, wanneer de eerste FTU wordt geplaatst en per wanneer er over gecommuniceerd wordt.

Het nieuwe bestand is vanaf 19 juni 2020 wekelijks te vinden in de nieuwe MijnKPN Wholesale klant portal, onder Documenten, als WBA/VULA Annex 5 Geografische Dekking.