Versneld leveren WBA/VULA FttH NLS6 bij enkelvoudige ondergrondse koperstoringen

Publication date 26 juni 2020

KPN heeft inmiddels 2,4 miljoen huizen aangesloten op haar FttH netwerken, en in de komende jaren komen daar nog eens een miljoen huizen bij. Een groot deel van die adressen beschikt ook over een aansluiting op het kopernetwerk van KPN.

KPN heeft op 21 februari 2020 aangekondigd op die adressen het koperen aansluitnetwerk buiten gebruik te stellen. Tot die tijd blijft KPN storingen op de koperlijnen herstellen. Echter in enkele gevallen (hooguit enkele tientallen per jaar) is het verhelpen van enkelvoudige (voor één eindgebruiker) ondergrondse storingen dermate kostbaar dat dit niet meer te verantwoorden is.

KPN heeft daarom besloten om enkelvoudige storingen in de ondergrondse koperinfrastructuur aan een WBA/VULA koperverbinding op een adres waar een volledig aangelegde glasvezelverbinding (FttH type NLS6) beschikbaar is, niet meer te herstellen. Als er een kabel geraakt wordt met meerdere gebruikers, dan is er sprake van een meervoudige storing en die worden wel hersteld.

In deze gevallen zal het serviceverzoek worden afgewezen. Bij deze afwijzing zal als reden en alternatief verwezen worden naar de mogelijkheden van migratie naar dienstverlening op basis van glasvezel (FttH type NLS6).

Met het onderzoek of de storing betrekking heeft op de ondergrondse koperinfrastructuur en of op het desbetreffende adres een volledig aangelegde glasvezelverbinding (FttH type NLS6) beschikbaar is zal doorgaans twee werkdagen zijn gemoeid. Indien dit niet van toepassing is, zal het serviceverzoek op de reguliere wijze in behandeling worden genomen.

Een WBA aanlegorder type NLS6 kent nu een minimale levertijd van 5 werkdagen. Om de eindgebruiker niet te lang zonder diensten te laten zitten, wordt voor deze gevallen een work around proces ingericht om de aanlegorder NLS6 te versnellen. In dit proces wordt de patch op de volgende werkdag uitgevoerd.

Nadat de WBA verbinding op de FttH-aansluiting in dienst is gesteld kan de wholesaleklant een opheforder inleggen voor de koperaansluiting.

Als de wholesaleklant gebruik maakt van het doe‑het‑zelfmonteursproces en de DHZ-monteur voor het betreffende adres is toegestaan, dan mag de wholesaleklant direct na het ontvangen van de patchorder deze uitvoeren en gereed melden.

Voor deze NLS6 aanlegorder en de opheforder zullen geen eenmalige kosten in rekening worden gebracht. Voor de nieuwe WBA verbinding op de FttH aansluiting zal tot de aangekondigde End-of-Life datum van de koperaansluiting voor de End user Access het kopertarief worden aangerekend en een eenmalige vergoeding van EUR 100 worden gecrediteerd als compensatie voor de hogere kosten van de glas VLAN. Daarmee zijn er tot de End-of-Life datum geen extra kosten met de overgang naar de FttH aansluiting gemoeid. In de WBA Release Notes zal de work around van de versnelde NLS6 levering worden toegelicht.

KPN Wholesale stelt deze work around met ingang van 1 juli 2020 beschikbaar.