Aankondiging nieuwe ILL 2 Mbit/s-tarieven per 1 januari 2017

Publication date 28 oktober 2016

Blijkens het thans voorliggende ontwerpbesluit marktanalyse HWT van ACM wordt voor ILL 2 Mbit/s diensten safety cap regulering opgelegd. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het nieuwe marktanalysebesluit HWT van ACM worden de tarieven voor de gereguleerde ILL 2 Mbit/s dienstverlening per 1 januari 2017 verhoogd met de CBS september jaarmutatie (CPI). De CBS september jaarmutatie is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorgaande jaar en bedraagt dit jaar 0,1%.

Indien het definitieve HWT-marktanalysebesluit op het punt van de tariefregulering van ILL 2 Mbit/s afwijkt van het ontwerpbesluit, dan zal KPN de tarieven opnieuw berekenen met inachtneming van de op grond van het definitieve HWT-marktanalysebesluit geldende tariefregulering, en op basis daarvan ook de vanaf 1 januari 2017 verschuldigde bedragen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zullen we door middel van een debet- dan wel creditnota verrekenen.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de nieuwe ILL 2 Mbit/s-tarieven die vanaf 1 januari 2017 zullen gelden.