Aankondiging nieuwe tarieven gespreksopbouw per 1 januari 2017

Publication date 28 oktober 2016

Per 1 januari 2017 zal KPN de tarieven voor gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictum XXXI), verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 0,2%. Als de definitieve jaarmutatie van de CPI 2016 afwijkt van het voorlopige percentage dan zal KPN de tarieven opnieuw met de definitieve jaarmutatie berekenen en op basis daarvan ook de vanaf 1 januari 2017 verschuldigde bedragen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zullen we door middel van een debet- dan wel creditnota verrekenen. De aanpassing van de tarieven voor de C(P)S-dienst zal conform de WLR Raamovereenkomst niet uitgaan boven de september jaarmutatie van de CPI 2016 (vastgesteld op 0,1%).

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf 1 januari 2017 zullen gelden.