Aanpassing WBA NWAP-tariff schedules

Publication date 26 augustus 2016

KPN Wholesale heeft een aanpassing doorgevoerd in de WBA NWAP-tariff schedules voor zowel CM als ZM. Het implementatietarief ("implementation costs") voor nieuwe Wholesaleklanten is aangepast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw accountmanager van KPN Wholesale. U vindt de gewijzigde tariff schedules WBA NWAP CM en WBA NWAP ZM op onze website.