Escalatieproces voor porteren gedeactiveerde nummers

Publication date 21 april 2017

Op dit moment is het niet mogelijk om telefoonnummers die waren toegekend aan vaste telefoonaansluitingen die langer dan 2 maanden geleden buiten dienst zijn gesteld (gedeactiveerd) te porteren van een PTT/WLR PSTN/ISDN-dienst naar een VOIP-dienst bij dezelfde aanbieder. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of overnames) dat een klant nummers die langer dan 2 maanden geleden buiten gebruik zijn gesteld weer in gebruik wil nemen als VOIP-dienst bij dezelfde operator.

Hiervoor heeft KPN een escalatieproces ingericht dat het mogelijk maakt om de betreffende gedeactiveerde nummer(s) te porteren naar een VOIP-dienst van dezelfde aanbieder. Voorwaarde is dat het nummer(s) betreft die voorafgaand aan de de-activatie bij dezelfde klant in gebruik waren en dat die nog beschikbaar zijn voor uitgifte.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil dit escalatieproces per 8 mei 2017 invoeren. Echter deze aanpassing vereist een aankondigingstermijn van 2 maanden. Als u bezwaar heeft tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 26 april a.s.. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u per 8 mei van dit proces gebruikmaken. Als KPN bezwaar ontvang dan gaat dit pas in op 22 juni 2017. We zullen daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van Wholesale van 5 mei a.s.

U vindt de aangepaste documentatie (Annex 2 en het WLR-processendocument) op onze website op de productpagina van WLR.