Introductie nieuwe smaak WBA PtMP 512/512 Kbit/s premium

Publication date 24 februari 2017

KPN wil zijn diensten en producten zo veel mogelijk versimpelen. Hiertoe is medio 2015 het WBA- doelportfolio vastgesteld en gecommuniceerd naar de marktpartijen. Doelstelling is dat alle WBA-orders per 1 juni 2017 op doelportfolio zijn en dat op termijn ook de installed base volledig naar doelportfolio is gemigreerd. Gebleken is dat er in de markt behoefte is aan een extra VC van 512/512 kbit/s premium om de overgang naar doelportfolio te vergemakkelijken. Het gaat dan met name om situaties waar sprake is van verbindingen met 2 VCs waar maar tot 1 Mbps upstream mogelijk is.

Het tarief van de 512/512 kbit/s premium VC is gelijk aan die van de 1 Mbit/s premium VC.

Raadpleeg de nieuwe Annex 2 op de website voor meer informatie.