Tariefswijziging Collocatie MDF Access stroom per 1 januari 2017

Publication date 28 oktober 2016

Per 1 januari 2017 verlaagt KPN Wholesale het tarief voor stroom inzake Collocatie t.b.v. MDF Access. Heeft u een MDF-VULA-migratieovereenkomst dan blijft artikel 3.3.1 van het amendement voor u gelden.

Locaties zonder stroommeter

Op locaties waar geen stroommeters zijn geplaatst, geldt vanaf 1 januari 2017 het gewijzigde tarief per MDF-lijn per jaar. Dat is geen voorschottarief, maar het definitieve tarief. Er vindt geen afrekening plaats op basis van daadwerkelijk (gemeten) verbruik.

Locaties met stroommeter

Op locaties waar wel een stroommeter is geplaatst, zoals locaties waar u op grond van het daartoe gesloten amendement gebruik maakt van gecombineerde collocatie MDF Access en WBT/WHL, geldt vanaf 1 januari 2017 het gewijzigde tarief als voorschot op het daadwerkelijk (gemeten) verbruik. KPN Wholesale verrekent jaarlijks de betaalde bedragen met de afrekening op basis van de gemeten kWh en de geldende kWh prijs.

De prijslijst met het gewijzigde tarief vindt u vanaf vandaag op de website van KPN Wholesale.