Update geografische informatie wholesale-diensten

Publication date 1 juli 2016

Regelmatig verstrekt het kadaster een lijst met alle adressen in Nederland. Deze lijst gebruikt KPN in zijn interne FIP Mastertabel. Er is recent een nieuwe lijst beschikbaar gekomen. Daarnaast heeft KPN verbeteringen doorgevoerd in de glasvezelregistratie. Daardoor is beter inzicht verkregen in de afstanden van aansluitadressen tot de KPN-glasvezelinfrastructuur. De nieuwe en verwijderde adressen ten opzichte van de vorige lijst zijn verwerkt.

Op bepaalde bedrijventerreinen kunt u wholesale huurlijnen afnemen tegen het lage O-tarief. Het aantal adressen waar het O-tarief geldt, is door een kadasterupdate toegenomen met 141, De verbetering van de glasvezelregistratie heeft geen impact op het aantal adressen met het O-tarief. Raadpleeg de Postcode Tool of de door u gewenste huurlijn valt onder het gunstige O-tarief. Op welke adressen het O-tarief geldt, vindt u in de zogenoemde O-gebiedenlijst op onze website.

Onnet-/Nearnetlijst en Area Information lijst

Op de website vindt u ook een update van de Onnet-/Nearnetlijst; deze lijst geeft het aantal adressen op PC6-niveau weer, waar het zakelijke glasvezelnetwerk van KPN aanwezig of vlakbij aanwezig is. Door de verbetering van de glasvezelregistratie heeft een beperkte verschuiving in deze lijst plaatsgevonden.

Door de nieuwe kadasterinformatie is er 1 nieuwe PC4-area toegevoegd aan de Area Informationlijst. De Area Information lijst geeft op PC4-niveau aan welke tariefklasse (A, B of C) gehanteerd wordt.