Vervolg verkorting doorlooptijd orders NLS1-ZTL voor VULA/WBA

Publication date 1 juli 2016

Vanwege het succesvolle resultaat van de eerste proef met een verkorting van de levertijden voor orders NLS1-ZTL van 8 naar 6 werkdagen, wil KPN Wholesale een tweede proef starten van 6 maanden om na te gaan of het mogelijk is de doorlooptijd nog verder te verkorten van 6 naar 5 werkdagen. Vanaf 2 september 2016 tot en met 28 februari 2017 kunt u voor NLS-ZTL-orders (exclusief de varianten EB en CA) een wensdatum kiezen die minimaal 5 in plaats van 6 werkdagen na datum orderinleg ligt. Na deze periode evalueren we de resultaten. Op basis daarvan besluiten we of we de verkorte doorlooptijd van deze orders opnemen in het referentieaanbod van VULA/WBA.

Wat moet u als klant doen bij de invoering van een dergelijke order?

U kunt vanaf 2 september 2016 gebruikmaken van de minimale levertermijn van 5 werkdagen voor een NLS1-ZTL-order (exclusief de varianten EB en CA). Bij de gewenste leverdatum voert u alleen bij dit ordertype desgewenst de minimale levertijd van 5 werkdagen in, in plaats van de in de Annex 3 genoemde minimale levertermijn van 6 werkdagen. De huidige VULA/WBA leverings- en serviceprocessen blijven onverminderd van kracht.