Aanpassing toegangsbeleid bedrijfsgebouwen

Publication date 8 maart 2019

In het Handboek Toegang zijn de voorwaarden beschreven die in acht genomen moeten worden om in aanmerking te (blijven) komen voor toegangsautorisaties tot KPNs bedrijfsgebouwen. Naar aanleiding van een aantal vragen over identificeren bleek dat de vigerende regeling niet volledig in de Handboeken Toegang stond. KPN heeft de tekst aangaande dit punt gecompleteerd. De gecompleteerde versie wordt per 18 maart 2019 ingevoerd.

U vindt de gecompleteerde versies van het Handboek Toegang voor Collocatie, het Handboek Toegang WBA DHZ en het Handboek Toegang WLR DHZ op onze website op respectievelijk de pagina’s met het referentieaanbod Collocatie, de pagina voor WBA en die voor WLR.